Plejer havde fået godt og grundigt fodfæste i hverdagen hos tandklinikassistenterne i Aarhus Kommune. Vagtordning, længde på vagter, fridage og måden at organisere ferie, havde været uden forandringer gennem en lang årrække. Alle var glade – og de fleste kunne ikke få øje på, hvorfor de skulle være medlem af en fagforening. Men så blev en ny chef ansat.

- Hun havde en helt anden tilgang til tingene, end vi var vant til. Pludselig opstod der tvivl om det hele. Vi vidste faktisk ikke, hvad vores rettigheder var, så der opstod en kæmpe usikkerhed blandt os alle, fortæller Tina Rosenborg, der er en af klinikassistenterne.

Tina Rosenborg

Tina Rosenborg er glad for, at HK tog hendes bekymringer alvorligt, da en ny chef ændrede på arbejdstider og ferieplanlægning.

 

Det var blandt andet 1. maj og Grundlovsdag, der blev bragt i spil. Hvor de før var fridage, blev de nu forandret til arbejdsdage. Tidligere havde der været en vagtordning på hverdage mellem 9 og 12. Nu blev det udvidet til 7.45 – 15.10. Og skolernes sommerferie var ikke længere den ferieplan, de alle skulle følge.

- Vi får ikke så høj en løn, til gengæld har vi en del fri. Men når vores frihed blev inddraget og sat ind i nye rammer, så var der brug for at gøre noget, fortæller Tina Rosenborg.

HK blev bedt om at hjælpe

Tilrettelæggelsen af arbejdstiden var gennem mange år blevet noget, de bare gjorde, uden at hverken ledelse eller ansatte tænkte nærmere over, hvor reglerne var skrevet ned. De ansatte kunne derfor ikke pege på skriftlige aftaler, når den nye chef lavede om på retningslinjerne.

- Derfor bad vi HK om at komme og hjælpe os, fortæller Tina Rosenborg.

Det var bl.a. Jesper Eriksen, faglig konsulent i HK Kommunal Østjylland, der sammen med klubbestyrelsen tog initiativ til medlemsmødet om arbejdstiderne.

- Der er ingen tvivl om, at forandringerne havde skabt meget stor usikkerhed hos vores medlemmer. Vi blev mødt af rigtig mange spørgsmål, og mange af dem, var vi nødt til at gå hjem og undersøge nærmere, fortæller han.

- Det var et rigtig godt møde, for vi kunne med det samme mærke, at de tog vores bekymringer alvorligt og ville gøre alt, hvad de kunne for at finde svar. Det var rart at mærke, at den fagforening, som jeg har betalt til gennem hele mit arbejdsliv var ved min side, da jeg havde brug for det, siger Tina Rosenborg.

Værdien af HK blev tydelig

Klinikassistenterne hos Tandplejen i Aarhus Kommune havde gennem mange år ikke gjort noget væsen af sig i deres faglige organisation. Flere havde endda valgt at stå uden for det faglige fællesskab.

- Det gik jo alt sammen fint i vores arbejdsliv, så jeg tror mange ikke følte et behov for at være medlem. Men da vi pludselig blev ramt af en kæmpe forandring, så var der virkelig behov for at stå sammen, siger Tina Rosenborg.

På det første møde valgte en af kollegaerne at melde sig ind i fællesskabet, og flere andre fulgte senere med.

- Jeg tror, der var mange, der fik øjnene op for, at det har stor værdi at være medlem af en fagforening. Uden HK, kunne ledelsen have bildt os hvad som helst ind, hvis det var det, de ville. Men med HK kunne vi sende en kompetent repræsentant af sted til de forhandlinger, der kom i gang, siger Tina Rosenborg.

Jesper Eriksen deltog i forhandlingerne med ledelsen i Aarhus Kommune om arbejdstiden for tandklinikassistenterne.

Jesper Eriksen

Jesper Eriksen, faglig konsulent i HK Kommunal Østjylland

- De regler, som arbejdstiden blev forvaltet efter var efterhånden så gamle, at ingen længere kunne huske, hvorfor de var blevet lavet. Så ledelsen gjorde ikke noget forkert. Der var bare ingen af os, der kunne forklare, hvorfor de gjorde, som de gjorde. Derfor var det rigtig godt, at vi fik sat os sammen og gennemgået det hele og skrevet det ned. Nu er vi enige, og ingen af vores medlemmer behøver længere at være usikre på, hvad de har af rettigheder og pligter, fortæller han.

I alt blev der afholdt tre medlemsmøder, hvor medlemmer blev inddraget så meget som muligt i hele processen. Forhandlingerne foregik i en god tone, og netop den gode tone var vigtig for Tina Rosenborg.

- Vi havde brug for at få afklaret reglerne, så vi kunne få sat en stopper for usikkerheden. Det fik vi, og så passer vi vores arbejde, som vi altid har gjort med et godt kollegaskab og et godt forhold til ledelsen. Men vi kunne ikke have gjort det uden HK, siger hun.