I forgrunden lytter det meste af holdet fra tandplejen i Vejle til faglig konsulent Elsebeth Hansen fra HK Kommunal Sydjylland

- Det har været lidt diffust for mig, hvad TRIO egentlig kunne/skulle bruges til. Det står mere klart efter mødet i går, siger overtandlæge Anne Busch fra Vejle kommune. Tandplejen var talstærkt repræsenteret til HK Kommunal Sydjyllands TRIO-dag i Kolding, for udover chefen kom også tillidsrepræsentant Pia Uth og hele tre arbejdsmiljørepræsentanter: Bitten Bruun, Karina Schnegelsberg og Anette Mørel Roed. Pia Uth fortæller:

- Vi har et ønske om at starte et TRIO samarbejde op i tandplejen, så jeg kom med fokus på at få et samarbejde i gang. Og jeg fik god inspiration og redskaber til TRIO samt til, hvad vi som TRIO/DUO kan og må bruge hinanden til, mener hun.

Trio er et uformelt forum - et uformelt sparringsforum, der giver flere perspektiver på samme spørgsmål. Den uformelle karakter øger kendskabet og tilliden blandt leder, TR og AMR, styrker arbejdspladsen og gør lederen i stand til at handle hurtigere på dagligdagens udfordringer.

Arrangementet i Kolding var i virkeligheden en halv DUO-dag og en halv TRIO-dag, for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter mødte op om morgenen, og lederne stødte til ved middagstid. Eftermiddagen bød blandt andet på et oplæg af HR-konsulent Elsebeth Bloch fra byrådssekretariatet i Billund Kommune om baggrunden og de erfaringer, de har haft med uddannelsesforløb for TRIOEN.

På trods af navnet behøver trioen ikke at have tre medlemmer, men alle tre parter skal være repræsenteret. Trioen er ikke reguleret af lovgivning eller overenskomster og erstatter ikke MED. Og deltagerne var meget enige om, at der er et behov. Arbejdsmiljørepræsentanterne Bitten Bruun, Karina Schnegelsberg og Anette Mørel Roed siger samstemmende:

- Vi har et ønske om at AMR og TR kan bruge hinanden mere i hverdagen. Og udvikle det med ledelsen til et TRIO samarbejde. Vi tror at kurset er et godt ’spark’ til at komme i gang med TRIO samarbejdet og bruge hinanden til at løse evt. problemstillinger. Eller til at få formidlet et budskab og støtte op om eventuelle tiltag. Vores ønske er at være kollegaernes talerør og samtidigt fremme samarbejdet mellem ledelse og personale.

Tillidsrepræsentant Pia Uth siger:

- Jeg håber at vores TRIO kan blive et uformelt møde, hvor vi kan drøfte hvad der rører sig i vores tandpleje, både fra medarbejdersiden (TR/AMR) og fra ledelsen og på den måde hjælpe hinanden og bibeholde vores gode arbejdsplads ved at kunne tage frustrationer og spørgsmål i opløbet. Samtidig fremmer vi samarbejdet mellem medarbejderne og ledelsen, mener hun.

Og overtandlæge Anne Busch deler håbet.

- Vores organisation er jo noget større og mere kompleks end byrådssekretariatet i Billund. Så vi skal i gang med at finde ud af, hvordan vi sikrer det bedste TRIO-samarbejde her hos os. Men det vil være oplagt at bruge TRIO som et uformelt forum, hvor der kan informeres om planer og udfordringer og hvor nye tanker kan få en omgang i vridemaskinen. Det kan være med til at højne informationsniveauet og kommunikationen vil blive bedre, slutter hun.