Lokale folketingskandidater til dialogmøde i HK Sjælland, Roskilde, den 10. maj 2019

På Christiansborg udarbejder de statistikker og analyser, der konkluderer, hvor skoen trykker i Danmark og dermed, hvor der skal sættes ind politisk. I HK mener vi, at statistikker skal understøtte den politiske dialog – ikke omvendt.

Politikudviklingen skal væk fra skrivebordet og ud blandt borgerne. Derfor inviterede HK Sjællands 4 sektorformænd og afdelingsformanden lokale folketingskandidater til dialog om de emner, der er vigtigst for HK’erne, blandt andet arbejdsmiljø, velfærd og lige muligheder for uddannelse.

- I HK vil vi gerne i dialog med de politiske partier, der ser de samme udfordringer som os, og som ønsker at samarbejde med os. Det var der mange af kandidaterne, der gav udtryk for, fortæller HK Sjællands afdelingsformand Estrid Husen.

Godt arbejdsmiljø forebygger nedslidning

Nedslidning er et af hovedtemaerne i valgkampen. Estrid Husen fortæller:

- Nedslidte skal have mulighed for en værdig tilbagetrækning. Men i HK vil vi gerne dreje fokus i debatten over på forebyggelse. Hvordan undgår vi, at mennesker bliver nedslidte?

I HK ser vi 2 løsninger:

  • Vi skal have større fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Hver dag er 17.000 mennesker sygemeldt med stress. Det er dyrt både for samfundet og den enkelte.
  • Vi skal også forbedre mulighederne for at skifte spor i arbejdslivet, hvis man ikke kan være i den oprindelige branche. På den måde kan folk arbejde længere uden at blive nedslidte.

Som det er nu, er 95 % af de samlede uddannelsesmidler reserveret til uddannelse for de unge. I vores dialog med de lokale folketingskandidater fremlagde vi ønsket om en model, hvor vi reserverer penge til uddannelse gennem arbejdslivet. På fremtidens arbejdsmarked er der brug for, at man kan sprede sin uddannelse lidt ud, dygtiggøre sig undervejs i arbejdslivet og måske vælge en anden retning. 

- Det glæder os, at flere af partierne var nysgerrige på vores idé, selvom der var forskellige holdninger til finansieringen, siger Estrid med et smil.

Væksten i Region Sjælland på dagsordenen

Estrid fortæller, at HK Sjælland er særligt optaget af væksten på Sjælland. Ifølge hende er det afgørende, at vi har kvalificeret arbejdskraft, så det er attraktivt for virksomheder at slå sig ned i vores region.

- Virksomhederne i vores lokalområde har været tilbageholdende med at ansætte elever – samtidig mangler vi kvalificeret arbejdskraft. Det er et problem, for uden kvalificeret arbejdskraft ingen nye virksomheder i vores region. Det betyder flere ledige, færre skattekroner og derfor et ringere niveau for velfærden.

Vi skal lægge pres på politikerne for at påvirke væksten i vores region. Vi er glade for, at det også er en problematik, som de lokale folketingskandidater er optagede af, slutter Estrid.

Se HK’s valgoplæg her på HK.DK (link ikke længere tilgængeligt pr. den 18. marts 2020)