Når dørene til valgstedet åbner

Når dørene til valgstedet åbner, kan du måske møde Charlotte Sørensen, som er chefsekretær på Herning Kommune. Charlotte Sørensen indtager en rolle som koordinator af valgtilforordnede som led i sit arbejde, hvor hun skal fordele stemmesedler, når de kommer fra trykkeriet. Men hun er også selv valgtilforordnet, hvilket hun virkelig godt kan lide. Hun fortæller, hvad hun arbejder med, når der ikke er valg: - Jeg er chefsekretær for direktøren i By, Erhverv og Kultur. Der har jeg styr på hans mødekalender og forberedelse af møder. Men det er seriøst en blandet landhandel: Jeg sidder også med hjemmeside og intranettet, og tager mig af personale og administration. Og jeg er tillidsrepræsentant for HK. Det er spændende. Det, der får det til at fungere for mig, er, at jeg ikke sidder og laver det samme hver dag.

Herning Folkeblad m.fl.
18-05-19

Større fokus på det psykiske arbejdsmiljø

Debatindlæg af Michael Rosenberg, formand HK Kommunal Sjælland m.fl. I øjeblikket flyder det med henvisninger til statistikker og analyser, der konkluderer, hvor skoen trykker i Danmark. I HK Sjælland mener vi, at politikudviklingen skal væk fra skrivebordet og ud blandt borgerne. Derfor har vi i HK Sjælland inviteret lokale folketingskandidater til dialog om de emner, der er vigtigst for os. I HK mener vi, at nedslidte skal have mulighed for en værdig tilbagetrækning. Men fokus i debatten skal drejes over på forebyggelse. Hvordan undgår vi, at mennesker bliver nedslidte? Vi skal have større fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Og vi skal have en model, hvor vi reserverer penge til uddannelse gennem arbejdslivet. I HK Sjælland er vi også særligt optaget af væksten i vores område. Vi har haltet bagefter resten af landet, og det er afgørende, at lokalpolitikerne tager det meget alvorligt. Det glæder os, at vi efter vores møde med de lokale folketingskandidater kan konstatere, at det også er et område, de er opmærksomme på.

Lolland-Falsters Folketidende, Dagbladet Køge m.fl.
16-05-19

Offentligt kontoransatte og rengøringsfolk har mere sygefravær end privatansatte

Kontorarbejdere og rengøringsassistenter i det offentlige har markant mere sygefravær end privatansatte med samme jobfunktioner, viser en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening. For ansatte med kontorarbejde er gennemsnittet ti sygedage i det offentlige mod syv dage i det private. Men man forsimpler nogle ting, når man siger, at hvis vi bare var lige så gode som ’best practice’, ville vi spare så og så meget, mener næstformand i HK Kommunal Mads Samsing. Han peger på, at det især er langtidssyge, som trækker sygefraværet op i det offentlige. En af grundene er, at offentligt ansatte med kontorarbejde også tæller ansatte, som har direkte borgerkontakt, for eksempel jobcenteransatte. - Hvis man sidder over for kontanthjælpsmodtagere og skal tage beslutninger, som får stor betydning for deres liv, oplever man meget høje følelsesmæssige krav. Samtidig er der pres på fagligheden på grund af de mangeårige nedskæringer. Det tilsammen giver nogle stressfaktorer, som kan give et højere sygefravær, siger han. Derudover peger han på, at hvis man er hurtig til at skille sig af med langtidssyge, har man med et trylleslag statistisk mindre sygefravær.

A4 Arbejdsmiljø
13-05-19

Færre end hver sjette FH-afhopper er akademisk uddannet

Tre fagforbund forlader Fagbevægelsens Hovedorganisation per 1. januar 2020. Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Jordemoderforeningen trækker deres i alt 27.000 medlemmer over til Akademikerne. Men store FH-fagforbund undrer sig over ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødres hop til Akademikerne. En øget akademisering af uddannelserne er, ifølge de tidligere tre FTF-forbund, årsagen til, at man ønsker at høre til hos Akademikerne. Formand for HK Kommunal Bodil Otto betegner de tre forbunds skift til Akademikerne som ’rent snobberi: - Hvis de vurderer, at de kan få mere ud af at skifte, så for min skyld ingen alarm. Men jeg kan ikke se, hvad deres medlemmer skulle få ud af det. Det er rent snobberi, hvis du spørger mig. Jeg forstår simpelthen ikke, at man føler sig tættere på lægerne, end man gør på sygeplejerskerne. Så held og lykke, siger jeg bare, siger hun.

Altinget, Piopio.dk
09-05-19

Er robotics det ottende vidunder eller næste skridt på automatiseringsrejsen?

Debatindlæg af Thomas Sejersbøl Christiansen, digitaliseringskonsulent fra Hvidovre Kommune. I Hvidovre Kommune er vi også godt i gang med at finde ud af, hvordan digitale assistenter kan gøre kommunen mere effektiv. Vores ønske om RPA var at finde ud af, om det er noget for Hvidovre Kommune. Virker det, og hvad kan det give af værdi? Medarbejderne har selv navngivet de digitale assistenter, og det har medvirket til en større accept – der nu bare er en del af den daglige opgaveløsning. Tankerne bag den model er at få fagmedarbejderne i de enkelte centre til at fortælle, hvilke arbejdsgange der kan automatiseres hos dem – sådan så det ikke skal være it-afdelingen, der kommer med et bud. HovedMed er blevet følgegruppe til RPA-projektet. Ifølge Bente Schøpzinsky, HK-tillidsrepræsentant, tager medarbejderne godt imod den nye teknologi. - Medarbejdere er positive over for forandringen, så længe de inddrages i de nye processer og kan slippe for uhensigtsmæssige arbejdsopgaver, siger Bente Schøpzinsky.

Ingeniøren/digitech
08-05-19

Skolesekretær efter skjult overvågning: - Jeg føler mig krænket, svigtet, ramt af mistillid

Skolesekretær Lone Nellemann Ølgaard er stadig mærket af sagen, hvor en sikkerhedskonsulent forsøgte at lokke hende og skolelederen på 4kløverskolen i en fælde. Hun har indvilget i lade Fyens Stiftstidende fortælle den opsigtsvækkende historie, sådan som hun selv for nylig fortalte den til fagforeningen HK's magasin, Kommunalbladet. I november 2018 udgav en mand sig for at være ’Casper Jørgensen’. Han præsenterede sig med et id-kort, der siden har vist sig at være falsk. Og påstod at komme fra kommunens it-afdeling. Senere går sikkerhedskonsulenten til bekendelse, efter at skolelederen har fået øje på et kamera i hans attachémappe. - Jeg føler mig krænket, svigtet, ramt af mistillid, men mest af alt mærker jeg et brud på enhver form for anstændighed og ordentlighed, fortæller Lone Nellemann Ølgaard til Kommunalbladet. Skolelederens og skolesekretærens fagforeninger forlanger, at Nyborg Kommune betaler bod for at have overtrådt reglerne for, hvordan en kommune må kontrollere de ansattes arbejde.

Fyens Stiftstidende m.fl.
05-05-19

Hvem kan sige nej til en statsminister?

Normalt kan fagblade kigge langt efter interview med toppolitikerne, men under valgkampen kommer de rendende af sig selv. Sygeplejersken satte på skift Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen på forsiden. Børn&Unge kunne ikke drømme om at gøre det. Også HK's Kommunalbladet har fået tilbud om interview med Mette Frederiksen og valgt at sige nej tak. - Man skal passe på ikke at blive brugt i et partipolitisk spil. Vi er fuldt ud klar over, at der er en valgkamp, og det er derfor, vi bliver tilbudt de interview. Så vi skal holde tungen lige i munden. Vores medlemmer stemmer på partier hele vejen rundt på skiven, og det er vigtigt, at alle medlemmer kan se sig selv i en fagforening, der agerer i forhold til fagpolitikken, men ikke direkte partipolitisk, siger ansvarshavende redaktør og kommunikationschef i HK Kommunal Lene Lundgaard. Men som redaktør står man i et dilemma, erkender hun. For det er ifølge Lene Lundgaard svært at argumentere for, at et interview med Danmarks måske kommende statsminister ville være journalistisk irrelevant.

Journalisten
05-05-19

Hvor gik lægesekretæren hen, da hun gik ud?

Debatindlæg af Line Endrup, lægesekretær, FTR og bestyrelsesmedlem i HK Kommunal Sjælland. I efteråret 18 gennemførte Region Sjælland en omfattende sparerunde. Jeg og HK Kommunal Sjælland håbede at få politikerne til at se, at deres løsning kun gjorde ondt værre. Uden held. Fyringerne faldt, og særligt lægesekretærerne stod for skud. Man kan selvfølgelig ikke fyre så mange, uden at det har konsekvenser for kvaliteten og patienternes tryghed. Politikere mener tilsyneladende, at en lægesekretær blot er kolde hænder, der let kan undværes. Men hvem skal løfte vores opgaver, når vi ikke er der? Det skal sygeplejersker og læger. Mener politikerne virkelig, at det er en bedre løsning? Mine opsagte kolleger er søgt væk, og mange har valgt at blive ansat ved privatpraktiserende læger eller på private sygehuse. Det er et vink med en vognstang, når personalet begynder at forlade det offentlige sundhedsvæsen og søge over i det private eller skifte branche. Jeg frygter, at flere lægesekretærer vil tage deres gode tøj og gå uden at se sig tilbage. Så kære politiker i Region Sjælland, vil du gøre noget ved det?

Dagbladet Køge, Sjællandske m.fl.
04-05-19

Møde mellem byråd og fagforbund er aflyst

Et dialogmøde mellem politikerne i Ringsted Byråd og de faglige organisationer heriblandt HK Kommunal, BUPL, DSR og SL er foreløbigt udsat. De ni faglige organisationer skrev i begyndelsen af måneden til byrådspolitikerne og bad om et dialogmøde omkring tillidsrepræsentanternes arbejdsvilkår i Ringsted Kommune. Organisationerne udtrykte bekymring for tillidsrepræsentanternes ytringsfrihed. Men det lykkedes altså ikke at afholde det planlagte møde, som borgmester Henrik Hvidesten (V) i øvrigt udtrykte nogen skepsis over for. Men mødet bør stadig afholdes, mener organisationerne.

Dagbladet Ringsted m.fl.
30-04-19

Fagorganisations­formænd: OK18 viste behovet for at sænke konfliktniveauet

Debatindlæg af Bodil Otto, formand HK Kommunal, Mona Striib, formand for Forhandlingsfællesskabet og FOA m.fl. Det er nu ét år siden, at hele den offentlige sektor var tæt på at blive kastet ud i en historisk stor konflikt. Over hele landet stod medlemmer og tillidsrepræsentanter skulder ved skulder for at skabe synlighed og bakke deres forhandlere op. Forhandlingssituationen betød, at en række udfordringer ikke blev forhandlet – eksempelvis indsatser, som kan understøtte, at de ansatte kan holde til et længere arbejdsliv. Det er hverken befolkningen, de ansatte eller arbejdsgiverne tjent med. Vi røber nok ingen hemmelighed ved at nævne, at vi også selv har lært af erfaringerne fra forårets forløb sidste år. Nemlig, at vi kan gøre en forskel sammen. Forhåbentlig har også arbejdsgiverne taget ved lære af OK-18-forløbet, så udgangspunktet for forhandlingerne ved OK-21 er, at medarbejderne ses som en betydelig ressource i varetagelsen og udviklingen af velfærdssamfundet og ikke udelukkende som en omkostning. Det er helt afgørende, at lønnen i den offentlige sektor også i fremtiden følger lønudviklingen i den private sektor.

Altinget
29-04-19

S slukker for røgfri kommune

Der ser ikke ud til, at medarbejderne på den største arbejdsplads i Nordjylland -nemlig Aalborg Kommune, helt bliver tvunget til at droppe rygning i arbejdstiden. Der er nemlig ikke politisk opbakning til at indføre en røgfri kommune. Medarbejdersiden i kommunen har gjort klart, at de er godt tilfredse med de eksisterende regler. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) mener, at man skal lytte til medarbejderne. - Vi synes, at vi i forvejen har en røgpolitik, der fungerer ganske upåklageligt og har gjort det i mange år, så det synes vi skal fortsætte, siger fællestillidsmand for de HK-ansatte i kommunen, Susanne Thorsø, der også sidder i HMU (hovedmedarbejderudvalget).

Nordjyske Stiftstidende m.fl.
29-04-19

Kernevelfærd - sker inddragelse af de ansatte kun på papiret?

Debatindlæg af Michael Rosenberg, formand HK Kommunal Sjælland. Roskilde byråd proklamerede tidligere, at de ville satse på en anderledes budgetproces med en høj grad af inddragelse. Derfor var forundringen dobbelt, da økonomiudvalget uden at inddrage medarbejderne besluttede at fyre minimum 20 administrative ansatte. Forundringen blev ikke mindre, da kommunaldirektøren sagde, at der ikke skulle fyres blandt dem, der betjener borgerne. Det er fortsat uklart, hvilke medarbejdere Roskilde kommune har ansat, som ikke bidrager til velfærden for borgerne. Vi ved fra erfaringer, at har man for få HK'ere ansat, kan det give store udfordringer i administrationen. Ineffektiv eller manglende administration koster nemlig dyrt. Kender I LEON-princippet, som i sin enkelthed går ud på, at opgaver bliver løst på det laveste effektive omkostningsniveau? I Roskilde Kommune er det psykiske arbejdsmiljø i disse dage under pres, og der ses en yderst uelegant tackling af besparelser og inddragelsen af de ansatte.

Dagbladet Roskilde, Sjællandske m.fl.
20-04-19

Velfærdssamfundet kræver tillid - ikke underover-agenter

Klumme af Bodil Otto, formand HK Kommunal. Tillid udgør på mange måder grundstenen i vores velfærdssamfund. Det gælder for eksempel overenskomsten mellem borgerne og de offentlige leverandører af velfærdsydelser. Den overenskomst giver imidlertid nærmest ingen mening, hvis ikke der er en høj grad af tiltro til HK’ere og andre velfærdsleverandører. Desværre har vi for nylig oplevet, at mindst to kommuner - Varde og Nyborg - har tilsidesat al snak om medarbejdertillid og almindelig anstændighed. Med henblik på at undersøge status for data- og informationssikkerhed har de to kommuner hyret et privat firma, der blandt bruger undercover-agenter i et misforstået forsøg på at tjekke it-sikkerheden. Opgaven har været at manipulere blandt andre vores HK'ere til at begå fejl og samtidig optage det hele med skjult kamera. Kommunens handlemåde er langt, langt over stregen for, hvad en arbejdsgiver kan byde sine ansatte. Vores velfærd kan kun overleve, hvis borgere, velfærdsmedarbejdere, ledere og politikere viser hinanden tillid. Også i kommuner og regioner kommer man længst med at inddrage og udvikle velfærdsmedarbejderne gennem tillid.

Piopio.dk
17-04-19

Seks år med totalt rygeforbud i landets næststørste kommune: Sådan er det gået

For ansatte i Aarhus Kommune har det siden marts 2013 været totalt forbudt at ryge i arbejdstiden. Det skete til store protester fra særligt de faglige organisationer. En af kritikerne af, at rygeforbuddet blev indført var formand for HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik Hansen. - Det er formynderisk, når medarbejdere ikke må tage en cigaret i haven på en hjemmearbejdsdag eller på vej til et møde ude i byen. Og hvad bliver det næste? At man ikke må spise flødeskumskager om torsdagen? Eller tvungen motion? - Og så er vi også betænkelige, fordi vi oplever, at der er et selvbestaltet politi, der vurderer dem, der ryger og dem, der ikke gør, siger Hans-Henrik Hansen. Han understreger, at HK Østjylland bakker op om det generelle forbud mod rygning. Jette Skive (DF), der rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, kalder det ’ude af proportioner, når HK Østjylland smider "flødeskumskage-kortet" på bordet.

DR.dk
12-04-19

Artiklen er opdateret 20. maj 2019