Lægesekretær

 

Når du som lægesekretær er ansat med varierende arbejdstid over en to-ugers periode, så skal dit mer- (op til 37 timer) og overarbejde (over 37 timer) altid rundes op til en halv time. Fx bliver 14 minutter mer- eller overarbejde rundet op til en halv time, mens 35 minutter bliver rundet op til en time.

Du skal anse de to uger, du har varierende ugentlig arbejdstid, som én sammenhængende periode. Al mer- og overarbejde i én periode kan varsles afspadseret i samme periode af din arbejdsgiver - altså inden for de to uger. Bliver du det, medfører det ikke noget tillæg til timerne. Kan afspadseringen ikke lade sig gøre inden for de to uger, fx fordi du mer- eller overarbejder fredag eftermiddag i uge to, så skal timerne samles på din ”konto”. Herfra kan du enten bruge dem til afspadsering eller få dem udbetalt. Men nu får du et tillæg på 25 %, hvis du er deltidsansat og har arbejdet op til 37 timer. Du får et tillæg på 50 % for de tre første timer over 37 timer - både hvis du er del- og fuldtidsansat. Og du får ligeså 100 % i tillæg for alt over tre timer.

Du skal enten afspadsere eller have pengene udbetalt inden for udgangen af den tredje måned.