Generalforsamlingen i marts kastede mange gode tanker og ønsker af sig. Her er det deltagere i København, der er i gang.

FOTO: MARK KNUDSEN

Debatten på årets generalforsamling foregik ikke kun fra talerstolen, men i høj grad også nede ved bordene. Disse var til lejligheden beklædt med debatduge, som deltagerne kunne skrive på. Debatten blev givet fri efter formand Peter Jacques Jensens beretning – som meget passende havde et kraftigt anstrøg af debatoplæg – og så gik snakken ellers på livet løs i København, Hillerød og Rønne.

I Rønne var det Dorrit Bjerregaard fra Bornholms Tidende, der lagde ud.

- De her ændringer om tilbagetrækning de seneste år er en væsentlig forringelse. Vi bliver jo ikke mindre slidte. Det synes jeg er en af de store ting, fagforeningen og overenskomsterne skal arbejde med, sagde hun.

- Vi er nødt til at blive bedømt individuelt, når vi bliver nedslidte, medgav Lene Hjorth Jensen fra Beck Pack Systems.

- Så hvad skal jeg skrive? spurgte Susanne Mørkhøj Larsen fra Bornholms Energi og Forsyning, som sad klar med den sorte tusch.

Efter lidt mere drøftelse kunne hun læne sig ind over dugen og notere i et af de hvide felter: ”Klarere og flere muligheder – senior/tilbagetrækning”. Og så gik debatten ellers videre blandt deltagerne i Rønne, som nåede at runde både tryghed i ansættelsen, arbejdsmiljø og de særlige bornholmske udfordringer i forhold til efteruddannelse (som bornholmerne ofte skal rejse efter).

Tilbagetrækning, tryghed og arbejdsmiljø

Lige så vel som i Rønne, blev der skrevet flittigt på debatdugene i Hillerød og i København. Samtlige duge er nu gennemgået, udsagnene fra dem er samlet og kategoriseret, og der er mange punkter at forholde sig til. Inden for tilbagetrækning eksempelvis gentænkning af arbejdsfunktioner i den sidste del af arbejdslivet, ret til gradvist nedsat tid før pensionsalder fra 60 år og i det hele taget bedre seniorordninger.

Omkring tryghed er det i høj grad dagpengeperioden og -systemet, der optager os, men der er også forslag som lønforsikring via HK, supplerende dagpenge til freelancere og en indsats mod, at stadig flere skrives ud af overenskomsterne. Omkring arbejdsmiljø fylder stress og arbejdspres meget.

Konkret udmøntning og handling

Listen er i det hele taget lang. Deltagerne på generalforsamlingen har haft noget på sinde, og de er kommet til orde. Det er simpelthen gået, præcis som Peter Jacques Jensen havde håbet:

- På generalforsamlingen har vi fået en masse konkrete input fra medlemmerne. Det sætter vi utrolig stor pris på, for det giver os endnu bedre muligheder for at arbejde mod de mål, der betyder mest for vores medlemmer, siger han.

- Processen er nu den, at jeg laver et oplæg til vores bestyrelse på baggrund af idéerne. Nogle af dem vil vi kunne implementere i afdelingens drift, nogle vil vi udtage til overenskomstkrav, og nogle vil blive stillet som forslag til HK/Privats kongres i september. På den måde bliver der tale om konkret udmøntning og handling.