Stresset kvinde i et team, der sidder og arbejder

Så klar er meldingen fra Kurt Jørgensen, formand for HK Privat Sjælland. Han tilføjer, at forbedring af det psykiske arbejdsmiljø er alt for lavt prioriteret, både på arbejdspladserne og fra politisk side.

- Mange arbejdsgivere har for travlt med resultatmål og effektiviseringsøvelser – det giver flotte tal i årsregnskabet. Men giver det medarbejdere, der trives? Vel gør det ej, siger Kurt Jørgensen.

Kurt Jørgensen fortæller, at HK arbejder for at få politikerne til at indse, at der er brug for klare regler for psykisk arbejdsmiljø.

- Vi kan ikke blive ved med at se passivt til, mens folk falder som fluer pga. stress. Det er ledelsens ansvar, at udfordringerne løses i fællesskab på arbejdspladsen, men det er ingen nem opgave. Derfor er vi nødt til at fastsætte nogle regler for, hvad man som minimum skal gøre som arbejdsgiver. Og hvor der er en tydelig fordeling af rollerne og ansvaret ligesom for fysisk arbejdsmiljø.

HK vil understøtte arbejdspladserne ved at klæde arbejdsmiljørepræsentanterne på til at gå ind i arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

I sidste uge samlede HK Privat 180 arbejdsmiljørepræsentanter for at klæde dem på til opgaven med at påvirke både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdspladser i en positiv retning.

En vigtig prioritering for samfundet og for den enkelte.

- Arbejdet med især det psykiske arbejdsmiljø er svært og komplekst. Mobning, konflikter, seksuel chikane og stress kan ikke måles og vejes. Det opleves individuelt, men vi er nødt til at forebygge det i fællesskab. 

Her spiller arbejdsmiljørepræsentanterne en stor rolle. På konferencen fik vores arbejdsmiljørepræsentanter redskaber til konflikthåndtering, til at spotte og afhjælpe mistrivsel og chikane og til at konkretisere det komplekse psykiske arbejdsmiljø, så det er nemmere at tale om på arbejdspladsen.

HK’s mål for arbejdsmiljøet er:

  • Klare regler for psykisk arbejdsmiljø, hvor roller og ansvar er tydelige.
  • Arbejdspladser hvor vi er sikre på, at ledere har den nødvendige viden om psykisk arbejdsmiljø.
  • En national handlingsplan for stress, der skal sikre, at arbejdspladser, sundhedsvæsen og beskæftigelsessystem arbejder sammen om at forebygge og behandle stress og fastholde folk i deres arbejde.

- Det skylder vi hinanden på arbejdspladserne, men vi skylder også hinanden at bruge vores penge fornuftigt. Tænk, hvad samfundet ellers kunne få for 80 milliarder kr., slutter Kurt Jørgensen.

Få mere viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø her på HK.DK