Vingsted

TR-kolleger fra Naturstyrelsen evaluerer kursusforløb. Foto: Michael Drost-Hansen.

En næsten endeløs række af omstruktureringer. En flytning til Randbøl. En fusion med Kystdirektoratet. Stor udskiftning i personalet og mange nye kolleger.

De omkring 700 medarbejdere med ansvar for at styre statens skove, forvalte landets 7.300 kilometer kyst og beskytte den danske natur, er vant til lidt af hvert på grund af både naturens - og politikernes luner.  

Efter en årrække med forandringer, sparerunder og nye arbejdsroller oplevede flere af styrelsens erfarne tillidsrepræsentanter, at der var gået noget af sammenhængskraften tabt. En af dem var Birthe Sørensen fra Naturstyrelsens enhed i Rold Skov ved Skørping. Hun fik derfor ideen til at lave et kursus, der kunne være med til at øge kendskabet og sammenhængskraften.

- Jeg syntes, vi manglede noget samarbejde på tværs og tog derfor kontakt til HR-afdelingen. Heldigvis mente de, det var en god idé. Pludselig gik det stærkt, og vi fik nedsat en arbejdsgruppe, der kunne arbejde videre med at forme et kursusforløb, fortæller hun.

Med i gruppen kom Birthe, to andre tillidsrepræsentanter, tre medarbejdere fra forskellige dele af landet samt styrelsens HR-afdeling. I samarbejde med ledelsen fik arbejdsgruppen skruet et målrettet forløb sammen for de 60 kontormedarbejdere og sekretærer fra Naturstyrelsens 20 adresser landet over.

Stor værdi for arbejdsgiver

Det blev til et kompetenceforløb med fem kursusdage i løbet af 2018, hvor deltagerne ud over at lære hinanden at kende fik ny viden om personlighedstyper, kommunikation, personlig gennemslagskraft, projektarbejde og meget mere. HK Statbladet tog med til den afsluttende evaluering i Vingsted Konferencecenter i marts 2019.

- Vi har oplevet stor opbakning, og jeg synes, at vi har et langt bedre kendskab til hinanden, fortæller Birthe Sørensen.

Hun er ikke i tvivl om, at arbejdsgiverne har haft stor værdi af kurset.

- De har fået medarbejdere, der er mere bevidste om egne kompetencer, som byder mere ind på opgaver, som kommunikerer bedre og som måske også er endnu mere produktive, siger tillidsrepræsentanten fra Skørping, som også glæder sig over at have fået positiv feedback fra deltagerne.

(artiklen fortsætter under billedet)

Birthe Sørensen

Tillidsrepræsentant Birthe Sørensen fik ideen til at skræddersy et kursus, der kunne styrke HK'ernes kendskab til hinanden på tværs af Naturstyrelsens enheder. Foto: Michael Drost-Hansen.

Redskaber til samarbejde

To af deltagerne var Dorthe Kallesøe Jensen og Rikke Viborg fra Kystdirektoratet i Lemvig, der begge har taget konkrete redskaber til hverdagen med sig fra kursusforløbet.

Kystdirektoratet blev i 2017 en del af Naturstyrelsen, og det har givet en god indsigt at være gennem et intensivt forløb med kolleger fra styrelsens forskellige enheder, fortæller Dorthe Kallesøe Jensen, der er HR-fuldmægtig hos Kystdirektoratet (KDI) i Lemvig.

- Vi har fået et netværk og et godt indblik i, hvor stor styrelsen er og hvor mange forskellige fagligheder og opgaver, der er. Samtidig har vi også fået redskaber til at samarbejde bedre på tværs af enheder og etageskel i vores eget hus, siger hun.

Kollega i Kystdirektoratet og kontorfuldmægtig Rikke Viborg er enig:

- Vi sidder fem sammen hos os. Jeg synes, det har været meget brugbart at sætte fokus på, at man er forskellige persontyper, og på hvordan man agerer og kan modtage det samme budskab forskelligt. Jeg synes, vi har fået nogle værktøjer til at kommunikere bedre med hinanden, og jeg synes, vi bruger hinandens kompetencer og deler opgaverne bedre.

Naturstyrelsen fik støtte til forløbet fra FUSA – Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Hvad tager du med dig fra kurset?


Margareth Gregersen, kontorassistent, regnskab og tillidsrepræsentant i Randbøl:
- Jeg synes, noget af det bedste var det, vi har lært om kommunikation og personlighedstyper. Folk er jo forskellige, og ved at være mere opmærksom på, hvordan vi som kolleger er forskellige, og hvordan vi kan opleve ting helt forskelligt, kan vi få et bedre samarbejde både med dem, der sidder lige ved siden af os og på tværs af styrelsens mange adresser.

Maibritt Brix Christensen, sekretær, bogholderi, borgerbetjening, jagtudleje og jagtprøver, Thy:
- Jeg synes, at jeg er blevet bedre til at se min rolle i nye projekter og være mere opsøgende. Forløbet om personlighedstyper var meget lærerigt. Jeg har lært noget om mig selv og synes, jeg har fået en bedre forståelse for andre og for hvordan den måde, vi kommunikerer på, kan blive opfattet forskelligt. Det kan jeg også bruge i min kontakt med borgerne.

700 medarbejdere på 19 lokationer


Naturstyrelsen hører under Miljø- og Fødevareministeriet, og varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne i Danmark.
Naturstyrelsen har cirka 700 medarbejdere. Cirka 85 medarbejdere er tilknyttet hovedkontoret i Randbøl, cirka 90 medarbejdere holder til hos Kystdirektoratet i Lemvig, mens de øvrige medarbejdere er placeret på 17 lokale enheder i hele landet.

Kilde: Naturstyrelsen.dk