Kandidater fra de to partier Venstre og Dansk Folkeparti er dem, der er mest forhippede på mere udflytning. Hele 87 procent af DF’s kandidater og 81 procent af Venstres er ’helt eller overvejende enig’ i, at der skal udflyttes flere statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet. 

Om DF og V er det helt sikre valg for de udflytningsglade, kommer dog an på, hvor kandidaten er opstillet. For udflytning splitter partierne, og holdningen afhænger i høj grad af, hvor kandidaterne forsøger at bliver valgt. Opstillede i hovedstadsområdet er ikke overraskende noget mindre interesserede i at flytte områdets arbejdspladser end kandidater fra de dele af landet, hvor københavnerjobbene kan rykke hen.

Mindst interesserede i at rokere rundt med statens arbejdspladser er kandidaterne fra Liberal Alliance. 87 procent af dette partis kandidater til folketingsvalget er ’Helt eller overvejende uenig’ i, at der skal flyttes flere statslige arbejdspladser. Folkesocialisterne og de konservatives kandidater er totalt splittede i spørgsmålet – henholdsvis 51 og 49 procent af erklærer sig helt eller delvis uenige i, at der skal udflyttes flere arbejdspladser.

Tallene stammer fra netmediet altinget.dk, der i forbindelse med deres kandidattest har spurgt 653 kandidater til folketingsvalget. 42 procent af dem erklærer sig overvejende uenige eller helt uenige i, at der skal udflyttes flere statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet. De resterende 58 procent er helt eller overvejende enige i udsagnet. Tallene gælder kun kandidater fra de 9 opstillede partier, der allerede sidder i Folketinget i dag.

Regeringen havde i februar 2019 flyttet 4.800 ud af de cirka 8.000 statslige arbejdspladser, som er planlagt flyttet eller etableret.

Sådan forholdt kandidaterne fra de 9 partier i Folketinget sig til udsagnet ’Der skal udflyttes flere statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet’

grafik udflytning

Kilde: altinget.dk