Tør de står ved deres ord efter valget? Det stiller Heidi Juhl Pedersen og Michael Rosenberg, formænd i hhv. HK Stat og Kommunal Sjælland, spørgsmålstegn ved i et debatoplæg i lokale medier:

Vores medlemmer har fortalt os, hvad de vægter højest, når krydset skal sættes den 5. juni: uddannelse og gode jobs, arbejdsmiljø, ordentlige tilbagetrækningsmuligheder, velfærd og inddrivelse på alle skatteområder.

Især velfærd og rammerne for den offentlige sektor har stor betydning for vores medlemmer. Det økonomiske råderum har trange kår på de offentlige arbejdspladser. Det skyldes ikke mindst det omstridte omprioriteringsbidrag og den rigide budgetlov. En økonomisk styringsmodel, som vi gentagne gange har set, at HK’erne betaler prisen for. Når stillinger forsvinder og bliver nedlagt, er det HK’erne, som bliver fyret.

Når man fyrer HK’erne, kan resultatet hurtigt måles i budgetterne. Færre medarbejdere giver lavere lønudgifter. Men på den lange bane er det en dyr løsning. Hvorfor nu det? Fordi dyrt uddannede faggrupper skal løse HK’ernes opgaver.

Det er en økonomisk dårlig spiral, for så mangler der hænder, hvor der er mest brug for dem. Tænk bare på læger, sygeplejersker, undervisere, politifolk, dommere og andre faggrupper.

For at håndtere den demografiske udvikling med flere ældre og børn de kommende år skal vi investere i vores velfærd. Vi skal have en offentlig sektor, der udbyder tidssvarende servicetilbud, og som bruger de rette hænder til at løse de rette opgaver.

Men det kræver mod.

Det kræver politikere, der tør gøre op med den kortsigtede offentlige økonomistyring. Der tør fjerne omprioriteringsbidraget helt, fordi det svækker den offentlige sektor og skader udviklingen og især uddannelsessektoren. Politikere, som tør ændre budgetloven, så midler kan overføres til kommende budgetår og ikke som i dag bliver inddraget. Politikere, som tør skrotte skattestoppet, fordi det svækker vores velfærd. Politikere, som tør sikre inddrivelse på alle skatteområder, fordi alle skal bidrage til vores velfærdssamfund.

Kære folketingskandidat: Har du modet til at handle efter valget?

Læs også: Dialog skal sikre politikudviklingen

Se HK’s valgoplæg her på HK.DK (ikke længere tilgængeligt pr. den 29. april 2020)