Formand for HK Handel, Per Tønnesen, opfordrer til, at man også tænker det psykiske arbejdsmiljø og ordentlige forhold ind i valgkampen - og måske også, når krydset skal sættes d. 5. juni. Foto: Simon Klein Knudsen. 

 

Man kan med rette sige, at alle valg er vigtige, men jeg vil nu alligevel vove den påstand, at netop dette folketingsvalg er vigtigere for vores fag, end hvad vi tidligere har set.

 

Når jeg kommer med det synspunkt, så skyldes det, at vi i branchen står foran en spændende fremtid, som også byder på store udfordringer.

 

Det siger jeg ikke for at skabe bekymringer. Jeg siger det tværtimod, fordi jeg mener, at vi nu står med en gylden mulighed for at kunne sætte en retning og skabe et solidt fundament for et arbejdsmarked, som er både fremtidssikret og hvor arbejdsmiljøet er langt bedre end i dag – både fysisk og psykisk.

 

Så når politikerne i valgkampen taler om velfærd og flere milliarder til sundhed og andre gode tiltag, så skal man huske, at man faktisk også kan nå rigtig langt ved at skabe et bedre arbejdsmarked.

 

17.000 danskere er hver dag sygemeldt som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det har store omkostninger både for den enkelte og for samfundet.

Psykisk arbejdsmiljø skal tages alvorligt - også i vores branche. Ganske vidst er fysisk og psykisk arbejdsmiljø allerede sidestillet i loven, men når det kommer til praksis er sagen en anden.

Vi i HK HANDEL ønsker, at der kommer de samme bøder og sanktioner i psykiske arbejdsskadesager, som man ser i skader af fysisk karakter. Sagt på en anden måde: Der skal være en reel mulighed for at få anerkendt en psykisk arbejdsskade på lige fod med fysiske skader.

 

Omstilling til digitalisering i vores fag stiller også krav om nye kompetencer til os, så vi er klar til de nye job, der opstår i takt med, at digitaliseringen indføres på vore arbejdspladser. Det er vigtigt at vore grunduddannelser og vores efter- og videreuddannelse afspejler de kompetencer, der efterspørges og det arbejdsmarked vi skal virke i. Derfor skal der sikres de nødvendige resurser til uddannelserne, så vi er klar til de nye jobs.

 

Og så skal der gøres noget ved virksomhedspraktikordningen. Det kan ikke være rigtigt, at der hver dag bliver sendt ledige danskere ud i virksomhedspraktik, som så får lov til at arbejde gratis i 3 måneder uden at få job efterfølgende, men blot ryger videre til en ny praktik. Det er skattebetalt løndumping, og det vil vi ikke være med til!

 

Og endeligt handler det om velfærd – både for vore børn i daginstitutioner, vore unge på uddannelserne, vore ældre på plejeområdet – og os alle sammen på sundhedsområdet. Vi ser også meget gerne, at der kigges på en ny tilbagetrækningsreform, der sikrer en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for alle, der har behov for det.

 

Så det er vigtigt for os alle sammen, at disse områder prioriteres også efter valget – når alle valgkampens gyldne løfter skal indfries.

 

Vi ønsker godt valg til alle – der også vil kæmpe for os på handelsområdet.