Hver fuldtidsansat medarbejder i kommunerne havde i 2018 12 dage i gennemsnit – det er en stigning for første gang i flere år. I 2017 var det gennemsnitlige sygefravær på 11,7 dage. Det viser de helt friske tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

HK’ernes sygefravær er lavere end gennemsnittet

HK’erne ligger dog en del længere nede i statistikken med 8,8 fraværsdage i 2018 mod 8,7 i 2017.
I regionerne er de adminstrative medarbejdere i modsætning til kommunerne faldet på sygefraværet fra 9,3 i 2017 til 9,1 fraværsdage i 2018, mens lægesekretærerne på linje med kommunerne er steget fra 11,5 til 11,8 sygedage.

Artiklen er opdateret 22. maj 2019