underskrift

Fredag den 24. maj underskrev Rita Bundgaard, formand for HK Stat, den længe forhandlede organisationsaftale. Med underskrift også fra Moderniseringsstyrelsen står statens arbejdspladser nu foran at skulle opgøre omkring 7.000 HK'eres løntilgodehavende med tilbagevirkende kraft fra oktober 2018.

Alt godt kommer til den, der venter, siger man.

For op mod 7.000 af HK Stats medlemmer er der nu noget på vej, som de fleste formentlig har ventet på med en blanding af længsel og undren i trekvart år. Nemlig de særlige lønstigninger til flere af de lavest lønnede grupper blandt statens HK’ere, som blev aftalt ved overenskomstfornyelsen i foråret 2018.

Onsdag den 29. maj 2019 meddeler statens arbejdsgiverkontor, Moderniseringsstyrelsen, at de aftalte lønstigninger kan blive udbetalt med juni-lønnen. I 2019 vel at mærke. Og med tilbagevirkende kraft. Stigningerne gælder fra oktober 2018, så der bliver tale om udbetaling af 9 måneders ekstra beløb.

Læs på modst.dk: Organisationsaftale med HK Stat på plads 

For de fleste – omkring 6.000 ansatte – er der tale om en stigning på cirka 383 ekstra kroner om måneden, mens en gruppe på omkring 600 kontorfunktionærer har 529 kroner ekstra om måneden til gode. Et mindre antal laborantelever kan lægge op til 1.981 kroner oven i deres månedlige indtægt.

Se her, hvor meget lønnen stiger for berørte grupper: Stats-HK'ere venter stadig på lønstigning fra oktober

De særlige stigninger kommer oven i de generelle stigninger, som blev aftalt ved de dramatiske forhandlinger om OK18 i Forligsinstitutionen i sidste år i april.

Se alle lønoversigter for HK'ere i staten

Det er blandt andet og primært et længerevarende arbejde med at implementere EU’s deltidsdirektiv i organisationsaftalen mellem HK Stat og Moderniseringsstyrelsen, som har senest forlænget processen frem mod de endelige underskrifter på aftalen. Og uden underskrifter fra såvel HK Stats formand som fra Moderniseringsstyrelsens vicedirektør kan de statslige arbejdsgivere ikke sætte gang i udbetalingen af HK’ernes tilgodehavender.

Organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere er en særlig aftale mellem Moderniseringsstyrelsen og HK Stat. Den supplerer den generelle overenskomst – som hedder OAO-S Fællesoverenskomsten.