23 år og faglig koordinator. Og for nylig holdt hun oplæg om brugen af robotteknologi for kommunens direktion på deres årlige Digitaliseringskonference.

Navnet er Marwa Sahament, og hun er, som det fremgår, ikke en helt almindelig HK'er.

– Hun er et rigtig godt eksempel på, hvordan man som HK'er kan få indflydelse på sin egen arbejdssituation, hvis man gør sig dygtig og engagerer sig i jobbet. Og så er hun jo ikke bare en rollemodel for alle HK'ere, men i særdeleshed også for dem, der som hende selv har en anden etnisk baggrund, siger fællestillidsrepræsentant Hanne Dencker fra Rudersdal Kommune.

Og Marwa Sahaments rejse frem til, hvor hun er i dag, fortæller sin egen historie. Lige nu har hun været ansat i kommunen i tre år – først i praktik i forbindelse med sin uddannelse til administrationsøkonom, siden i en vikarstilling i beskæftigelsessekretariatet, og så som fastansat i Beskæftigelsesområdet.

– Det hele startede med, at jeg var i en bogholderfunktion, hvor jeg sad med en del udbetalinger og administrative opgaver. Det blev i længden for kedeligt for mig, hvorfor jeg gik til min chef og sagde, at jeg følte, jeg gik i stå. Så fik jeg nogle økonomiopgaver oveni det andet. Og da kommunens digitaliseringsafdeling en dag spurgte, om vi på Beskæftigelsesområdet havde noget, der kunne digitaliseres, tænkte jeg, at vores udbetalinger var et sted at starte. Det blev til et pilotprojekt, som jeg meldte mig til. Og på den måde har jeg nu været med til at udvikle kommunens første robot – lægerobotten, som udbetaler lægeregninger. Siden da har jeg været projektkoordinator og projektleder på en del digitale projekter i Beskæftigelsesområdet, fortæller Marwa.

Den viden, hun har fået opbygget her, har hun brugt til at holde oplæg både for afdelinger i kommunen, for andre kommuner og altså senest for Rudersdal Kommunes direktion om, hvordan man kan bruge robotteknologi i kommunalt regi.

God støtte fra chefen er vigtig

Marwa SahamentI dag er Marwa udnævnt til faglig koordinator og har fået det faglige ansvar for det administrative team på fire kolleger. Dvs. hun hjælper dem, når de er i tvivl om noget, uddelegerer opgaver, holder overblik over om opgaverne løses rigtigt og til tiden, udarbejder arbejdsgange, og sørger for det hele går op under sygdom og ferie.

– Min chef har hele vejen igennem støttet mig, har tillid til mig og er altid frisk på at give mig nye opgaver, når jeg synes, jeg går i stå. Det har en meget stor betydning at have en chef, der ser potentialet i én, siger Marwa.

Til daglig tænker hun ikke over, at hun er rollemodel for andre. Men omvendt vil hun gerne være det.

– Jeg er da kun glad for at kunne vise alle mine HK-kolleger en vej frem, lyder det fra Marwa og pointerer, at hvis man vil følge hendes eksempel er rådene enkle: 'Vær åben og nysgerrig i forhold til at udvikle dine kompetencer, sig din mening, fortæl din leder, hvad du har lyst til, og vær kritisk over for de arbejdsopgaver du sidder med – og vent ikke på, at nogen kommer og siger, hvad du skal. Tag selv nogle initiativer.'

Spørger man Marwa, hvor hendes rejse ender, griner hun og minder spørgeren om, at hun kun er 23 år. Det betyder dog ikke, at hun ikke har ønsker for fremtiden. Næste skridt er således at tage en HD i økonomistyring og procesledelse på CBS. Og hvad der sker derefter ligger åbent.