Kunst og demensNogen gange skal der bare en god ide fra en medarbejder til – og så er et nyt vellykket kommunalt projekt født. I Ishøj Kommune var det sådan, det gik til, at projekt 'Forglem mig ej' blev til. I mange år havde man på biblioteket kørt populære kulturprojekter for børn, og da en medarbejder tænkte, at succesen måtte kunne gentages med ældre, fik to medarbejdere deres leders opbakning til at søsætte projektet.

– Det er et projekt, som er blevet en gevinst for rigtig mange. Ikke mindst for os, der har fået lov til på den måde at udvikle på vores job. Det er positivt, når der bliver taget godt imod vores gode ideer, og vi kan få lov selv at tage teten, siger biblioteksassistent Bente Nachdam, der også er tillidsrepræsentant for HK'erne på biblioteket.

Personligt er hun kisteglad for at være med på projektet for de ældre, som startede med et ønske om at ville gøre en positiv forskel for ensomme ældre og mennesker med demens, og samtidig udforske, hvad der sker, når man sætter en uformel ramme, hvor målgruppen kan komme i kontakt med egne erindringer via kunst, fællesskab og sansebaserede oplevelser.

– Det er skønt at se, hvordan vi får de gamle til at live op og blive glade, når vi arbejder med dem på denne måde. Og vi, der er fagpersoner lærer en masse om vores egne arbejds- og formidlingsmetoder, siger hun.

Et livsbekræftende projekt

Projektet består i et samarbejde mellem biblioteket, et lokalt plejehjem for demente og museet Arken. Hvert forår vælger plejehjemmet 8-10 gamle ud, som de mener vil have glæde af projektet. Derefter mødes de otte torsdage i løbet af foråret. Det hele starter med, at de besøger museet og ser den aktuelle udstilling. Den bliver så det gennemgående tema for sæsonen. Undervejs er der både oplæg, oplæsning af digte og andre aktiviteter, der er med til at inspirere de gamle.

– Det er et supergodt projekt, som de gamle er virkelig glade for. Mange af dem spørger undervejs, 'hvornår er det torsdag', fordi de bare glæder sig. Vi oplever også, at der dukker minder op hos dem om deres barndom og ungdom. Så det er bare virkelig livsbekræftende at have med disse ældre mennesker at gøre, siger Bente Nachdam.

Fra midlertidigt til permanent projekt

Både plejehjemmet og museet er begejstrede for projektet, fortæller tillidsrepræsentanten. Og det samme er kommunen, som nu har formaliseret det mere, idet kulturforvaltningen har bevilget penge til det og tilknyttet en koordinator. Hun planlægger hvert torsdagsarrangement, så alle på forhånd ved, hvad der skal ske. Desuden er der produceret en lille pjece om projektet, hvori det bl.a. hedder, at 'Ishøj Kommune arbejder ud fra, at alderdom aldrig blot må handle om praktisk og økonomisk rentabel opbevaring, men altid om livskvalitet og muligheden for fortsat at få nye oplevelser og skabe relationer. Det levede liv er ikke tabt – det er en ressource, et reservoir af erindring, erfaring og viden, som kan aktiveres og sættes i spil.'

Der er udgivet en pjece om projektet - den kan du hente her.

Medarbejdere fra kommunen og Arken med årets hold