stress

Virksomhedens produktivitet og medarbejderens trivsel bliver ofte opfattet som to modsatrettede hensyn. Men sådan behøver det ikke at være, lyder det fra Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv.

- Visionen er, at det, der hører sammen – produktivitet og trivsel – skal håndteres sammen, skriver tænketankens otte forskere, som alle har en ph.d. og arbejder med udvikling af det bæredygtige arbejdsliv, i pressemeddelelsen.

Det lader sig nemlig ifølge tænketanken gøre at øge produktiviteten samtidig med, at den ansattes trivsel styrkes – og arbejdsrelateret stress forebygges. Det skal ske gennem hensyn til nutidens livssituationer og brug af ’udvidede åbningstider’ i virksomheden. Fx kan B-mennesker møde senere på formiddagen, mens forældre med små børn kan dele deres arbejdsdag op – og samtidig er produktionen sikret over flere timer på dagen.

- Det handler om at indrette arbejdsmarkedet, så alle – så vidt muligt - kan arbejde efter sit indre ur. Når vi arbejder i takt med vores indre ur, får vi et bedre helbred, og det kan forebygge mental nedslidning. Samtidig sikrer det også virksomheder en højere produktivitet, når arbejdstagere arbejder på tidspunkter af døgnet, hvor de er mest produktive, siger en af forskerne bag anbefalingerne, ph.d. i work-life balance Camilla Kring, til A4 Medier.

Væk fra den forældede model

Der er i det hele taget hos tænketanken sat spot på bedre organisering og opnormering af kompetencer hos ledere som helt vitale elementer i forsøget på at få knækket stress-kurven. Modsat det sædvanlige fokus på individet frem for det strukturelle, når man taler stress.

- 8-8-8-modellen, der blev indført ved industrialiseringen, er forældet i forhold til dagens samfund. I dag er der forskellige familiekonstellationer og arbejdsformer, og mere og mere arbejde kan løses på forskellige tidspunkter og steder, siger Camilla Kring til A4 Medier.

Derfor skal der skabes en fleksibel arbejdskultur, hvor man tager hensyn til medarbejdernes forskellige døgnrytmer. Men der skal også sættes massivt ind i bedre uddannelse af moderne ledere. Det skal ifølge anbefalingerne gøres ved at få forebyggelse indarbejdet i organisationen og ikke mindst satse på uddannelse i ledelse og brug af bæredygtige ledelsesfællesskaber.

Tænketankens forskere foreslår fx, at ledelsens fokus på arbejdsmiljø skal vægtes i lige så høj grad som økonomistyring i virksomheden. Ledere og især mellemledere er udsatte grupper i forbindelse med stress, så tænketanken ser gerne at det komplekse område med psykisk arbejdsmiljø bliver prioriteret via flere kurser og videreuddannelse i ledelse og stressforebyggelse.

Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv blev stiftet i august 2018 som en forskerbaseret reaktion mod regeringens stresspanel, som blev nedsat i sommeren 2018 uden egentlige fageksperter. 

9 anbefalinger

1. Skab en fleksibel arbejdskultur.
2. Match arbejdstider til menneskets døgnrytmer.
3. Sæt fokus på det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø fremfor på personer.
4. Arbejd organisatorisk med forebyggelse.
5. Etablér konkrete procedurer for tilbagevenden til arbejde efter stress.
6. Lær at lede – bliv uddannet i ledelse og arbejdsmiljø.
7. Styrk lederfællesskaber til fælles bedste.
8. Vær opsøgende i din ledelse.
9. Skab gode arbejdsvaner.

 

Se de 9 anbefalinger og konkrete værktøjer til hvert punkt på bæredygtigtarbejdsliv.nu

Kilde: Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv

Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv

En national, uafhængig og non-profit tænketank med otte medlemmer, der arbejder med udvikling af det bæredygtige arbejdsliv.
De 8 forskere:
 
  • Anders Raastrup Kristensen, ph.d., selvstændig konsulent og ekstern lektor, Copenhagen Business School.
  • Camilla Kring, ph.d., forfatter, indehaver af Super Navigators ApS og stifter af B-Society.
  • Christine Ipsen, ph.d., lektor og leder af Implementation & Performance Management, DTU.
  • Janne Skakon, ph.d., arbejds- og organisationspsykolog og ekstern lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
  • Tanja Kirkegaard, ph.d., adjunkt, Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet.
  • Vita Ligaya Ponce Dalgaard, ph.d., cand.psych., forsker ved Arbejdsmedicin, Regionshospitalet, Herning.
  • Vivi Bach Pedersen, ph.d., erhvervspsykolog, selvstændig praksis.
  • Yun Ladegaard, ph.d., erhvervspsykolog, forsker ved Institut for Psykologi Københavns Universitet, leder af Erhvervsrettede Indsatser i Center for Psykisk Sundhedsfremme.