Det koster at bryde loven

Lovgivningen er krystalklar: Ingen må udsætte en anden person for forskelsbehandling på grund af dennes handicap – heller ikke arbejdsgivere. Alligevel blev Christian Lynder fra Greve fyret fra sit fleksjob efter 2 ½ år, fordi han ikke kunne arbejde på fuldtid.

23-årige Christian havde spillet en fodboldkamp, da benene pludselig forsvandt under ham. Nærmest som en lammelse. Holdkammeraterne fik tilkaldt hjælp, og Christian tilbragte 14 dage på hospitalet, før han fik dommen: Christian havde sklerose.

- Jeg kan dårligt huske, hvad jeg tænkte. Måske: ’Nå, var det så det liv?’ Men derudover betød det ikke rigtig noget de første mange år. Jeg arbejdede på fuldtid, og det blev jeg ved med, til jeg var omkring 30 år.

I dag er Christian 43 år og lever et helt almindeligt liv med sin hustru og 2 teenagedrenge. Sygdommen påvirker dog Christian på den måde, at han bliver meget træt:

- I 2006 fik jeg tilkendt fleksjob og arbejdede i en sportsbutik. Siden har jeg omskolet mig til kontorbranchen og blev ansat i en virksomhed, der importerer tandimplantater. Jeg skulle arbejde 20 timer om ugen og bl.a. håndtere kundernes ordrer. Det var et godt job, som jeg var glad for, og der var heller ingen tegn på, at virksomheden ikke var glad for mig.

Men i 2016 ændrede tingene sig. Christian blev kaldt til møde hos chefen. Her blev han præsenteret for et tilbud om ansættelse på fuld tid, hvilket både virksomheden og Christian vidste var fuldstændig urealistisk.

- Min sygdom gør, at jeg er meget træt efter en arbejdsdag. Jeg var der 4 timer om dagen og sov typisk 1 time, når jeg havde fri, for at have kræfter til resten af dagen med familien. Det var helt utænkeligt, at jeg skulle arbejde næsten dobbelt så meget hver dag, og jeg sagde nej tak til tilbuddet. En måned efter blev jeg fyret, fortæller Christian.

Heldigvis kontaktede Christian HK, fordi han havde på fornemmelsen, at fyringen ikke var lovlig. Og Christian havde helt ret.

Lillian Hess Greve er faglig sagsbehandler i HK Sjælland, og hun fortæller:

- Arbejdsgiver må ikke fyre en fleksjobber, fordi vedkommende ikke kan arbejde på fuld tid. Har man brug for flere ressourcer på en arbejdsplads, har man pligt til at undersøge muligheden for at løse det, fx ved at ansætte 2 på deltid. Det gjorde virksomheden ikke.  Desuden er loven skuet sådan sammen, at virksomheden skal kunne bevise, at de ikke har handlet i strid med forskelsbehandlingsloven. Det handler om at beskytte folk med fx handicap. Den bevisbyrde kunne de ikke løfte.

Christians sag blev først kørt i byretten, som var enige med i HK i, at fyringen ikke var lovlig. Arbejdsgiver ankede sagen til landsretten. Her kom de med nye påstande om, at Christian ikke havde været dygtig nok, at han lavede mange fejl, og at han ikke havde ønsket at lære nyt og udvikle sig i jobbet. Det var ikke noget, de havde nævnt for Christian før, og de kunne heller ikke dokumentere det.

- Min første tanke var ’Tænk, at nogen vil behandle andre mennesker sådan’. Men det var nok et sidste desperat forsøg på at slippe for at skulle betale erstatning, fortæller Christian.

I begyndelsen af året vandt Christian og HK sagen i landsretten, som valgte at hæve Christians erstatning, så han samlet fik 265.000 kr.

Helle Friis er formand for HK Handel Sjælland, hvor Christian er medlem. Hun fortæller:

- Det er desværre ikke første gang, at vi ser sådan en sag i HK, og det bliver heller ikke den sidste. Derfor er jeg især glad for, at vi fik medhold ved både byretten og landsretten. Det sender et klart signal til arbejdsgiver om, at man ikke bør forskelsbehandle, og hvis man gør, så har det en meget høj pris.

Ifølge Helle Friis er Christians historie også et godt eksempel på, at det betaler sig at være medlem af en fagforening – også for fleksjobbere:

- Der er desværre ret mange fleksjobbere, der får brug for HK’s hjælp i forbindelse med fx opsigelser, lønudbetalinger, skånebehov mv.

Christian hænger ikke fast i fortiden:

- Jeg er selvfølgelig glad for, at retten også mente, at virksomheden overtrådte loven, men jeg er for længst kommet videre. Jeg bærer ikke nag. Det er livet simpelthen for kort til, slutter Christian.

Kort tid efter fyringen fik Christian et fleksjob i en anden virksomhed, og der har han været ansat siden.

Læs om reglerne for fleksjob her på HK.DK