HK har lyttet til jer og vi starter et netværk for ledige op. Det handler om at mødes, støtte, motivere og give sparring til hinanden – medlem til medlem.

Netværk for ledige

Den 12. juni fra kl. 9.30- 11.30 har du mulighed for at mødes med andre medlemmer der lige nu står mellem jobs. Det er jer der sætter dagsorden for, hvad der skal tales om. HK Østjylland stiller lokale til rådighed, har kaffe på kanden og vil hjælpe jer i gang.

Fx kan fremtidige møder handle om:

  • Sparring vedr. CV og ansøgninger medlem til medlem
  • Hvordan oplever andre det at være ledig
  • Hvor finder jeg viden om....
  •  Erfaringsudveksling og vidensdeling om ledighed generelt

 

Intet er bestemt på forhånd, du kan være med til at sætte dagsordenen.

Tilmelding til netværksmøde