Underskriv kontrakt

Brød et ungt, mandligt HK/Privat-medlem sin loyalitetsforpligtelse over for sin tidligere arbejdsgiver, da han i november 2017 blev ansat ved en bilforhandler i Køge? Efter at han godt en måned tidligere var blevet opsagt fra en anden bilforhandler i Ringsted, godt 30 kilometer væk - og med et andet bilmærke på hylderne.

Ja, mente hans tidligere arbejdsgiver. Og nægtede at betale manden løn i hans opsigelses- og fritstillingsperiode, som han ellers havde krav på.

Nej, sagde HK.

Svært at gennemskue
Byretten i Glostrup bakkede HK op, da der i april blev fældet dom i sagen. Bilforhandleren blev dømt til at betale godt 73.000 kroner i løn og godt 8.000 kroner feriepenge til HK/Privat-medlemmet.

Et udfald, som advokat i HK, Helene Grarup Smidt, som har ført sagen i byretten, naturligvis er glad for.

- Det er enormt svært på forhånd at forudsige den her typer sager om loyalitetsforpligtelse i forhold til konkurrence. Der er meget svært for den enkelte medarbejder at vide, hvornår man handler rigtigt eller forkert, hvis man fx skifter job. Fordi det altid beror på yderst konkrete vurderinger, alt efter fx branche og ansvarsområde for medarbejderen, der er tale om, siger Helene Grarup Smidt.

Stol ikke blindt på arbejdsgiverens krav om loyalitet

I den konkrete sag mente retten ikke, at hans tidligere arbejdsgiver blev udsat for en risiko for tab, selv om de to virksomheder, trods forskellige byer og bilmærker, i vidt omfang solgte til samme kundesegment og dermed måtte anses som konkurrerende virksomhed.

Retten lagde blandt andet også vægt på, at HK/Privats medlem kun havde været ansat i knap tre år og ikke havde haft en ledende stilling. Derfor kunne han hverken have opdyrket dybe kunderelationer (på grund af bilers lange levetid) eller kende til virksomhedens strategi og generelle markedsføring.

- Men det er jo ikke for almindelige mennesker at regne ud, når man står midt i situationen. Så hvis du er den mindste smule i tvivl, om du bryder en loyalitetsforpligtelse, vil jeg anbefale, at du kontakter din lokale HK-afdeling for at få deres vurdering, opfordrer Helene Grarup Smidt, der samtidig slår fast, at man ikke uden videre skal stole på og efterleve en arbejdsgivers krav om loyalitet i forhold til konkurrence.

- Vi ser indimellem eksempler på ansættelseskontrakter og opsigelser, hvor arbejdsgiveren fremfører krav om loyalitet og konkurrenceklausuler i forhold til jobs i andre virksomheder, der klart er strammet mere, end der vil være dækning for i en retssal. Så det skal du altså ikke stole blindt på, men tage en snak med HK om.

 

Hvad er loyalitetsforpligtelsen?

Loyalitetsforpligtelsen er en uskreven regel, som gælder så længe ansættelsesforholdet består. Den er i forhold til retspraksis en naturlig, integreret del af det at indgå i en ansættelseskontrakt. Loyalitetsforpligtelsen gælder uanset, om det på nogen måde er nævnt i din kontrakt eller ej. Loyalitetspligten betyder i udgangspunktet, at du forventes på alle måder at være loyal over for din arbejdsplads. Men der er grænser, så kontakt din HK-afdeling, hvis du er i tvivl. 

Hvad er en konkurrenceklausul?

En konkurrenceklausul - som ikke var en del af den konkrete sag i artiklen her - er en aftale om, at du ikke må tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed i et nærmere bestemt tidsrum, efter ansættelsesopholdet er ophørt. Den skal fremgå af din ansættelseskontrakt. Du kan kun blive omfattet af sådan en klausul, hvis du har en særligt betroet stilling. Det skal fremgå skriftligt, hvorfor du anses for at være særligt betroet. Hvis du er omfattet af en konkurrenceklausul, skal du kompenseres for det.

Har du en ansættelseskontrakt med en konkurrenceklausul, så få den tjekket i din lokale HK-afdeling.