Møde3

Gennem de seneste ugers valgkamp, er jobcentrene flere gange blevet revset af både politikere og tænketanken Cepos, der mener, at beskæftigelsesindsatsen bør afskaffes eller udliciteres.
Det mener næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing, er helt fejlvurderet, alligevel mener han, at der er rimelige grunde til at tage kritikken af beskæftigelsesindsatsen alvorligt.

- En ny rapport fra Psykiatrifonden, viser at mange sygemeldte bliver mere syge af mødet med beskæftigelsessystemet. I praksis er det naturligvis de ansatte på jobcentret, de syge møder, men kritikken bør rettes mod det samlede "system" af rigide regler og urimeligt lave ydelser, forklarer Mads Samsing og fortsætter:
- Det er et problem, at mange sygemeldte oplever, at der ikke er tid til dem, og at der er alt for mange sagsbehandlerskift. Det er ikke i orden. Hverken for borgerne eller for medarbejderne. Og flere ydelser herunder ressourceforløbsydelsen er så lave, at de i sig selv øger presset på borgere, der i forvejen ligger ned og skal hjælpes på fode igen, siger han.

Fem bud på bedre beskæftigelsesindsats

Som repræsentant for hovedparten af de ansatte på landets jobcentre har han fem bud på, hvordan vi kan gøre mødet med jobcentret bedre for både borgere og medarbejdere.

1. Loven om aktiv beskæftigelse skal implementeres på en sådan måde, at den ikke bare giver frihed til kommunerne, men også til de medarbejdere, der møder de ledige og de sygemeldte – for det første.

2. Der er brug for en justering af den førtidspensions- og fleksjobreform, der trådte i kraft i 2013. 64 organisationer er gået sammen om seks krav. Blandt kravene er at lægge et loft over længden af ressourceforløb og give borgerne et retskrav, så de kan vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, hvis arbejdsevnen er nedsat til syv timer.

3. Der bør gennemføres en ydelsesreform, hvor i hvert fald tre principper bør være gældende: 1) De grundlæggende ydelser til forsørgelse skal være individuelle og uafhængige af samlevers indtægt. 2) Ydelserne skal være på et niveau, så elendig privatøkonomi ikke bliver det primære problem. 3. Det skal kunne betale sig at arbejde. Også økonomisk.

4. Der skal investeres i indsatsen over for ledige og sygemeldte. Vi bruger rigtig nok relativt mange penge på den aktive beskæftigelsesindsats. Men det bliver ikke bedre af at bruge færre. Det vil blot presse arbejdsmiljøet i landets jobcentre yderligere. I forvejen kæmper medarbejderne for at hænge i. Hjørring, Silkeborg og andre kommuner har investeret i beskæftigelsesindsatsen til fordel for både borgere og kommunekasse.

5. Endelig skal der investeres i et kompetenceløft af medarbejderne i landets jobcentre. Mange medarbejdere har ikke fået et kompetenceløft i takt med de mange reformer. Nogle medarbejdere er for eksempel ansat til virksomhedsopsøgende arbejde, men er i forbindelse med den ene eller den anden reform blevet sat til myndighedssagsbehandling, uden at de samtidig har fået den nødvendige videreuddannelse.

HK Kommunal har i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening og KL udarbejdet fagprofiler, der er et oplagt afsæt for et sådant kompetenceløft.

Artiklen er opdateret 07. juni 2019