Erhvervsledere har længe haft deres VL-grupper. 

Men da lærere og pædagoger på skolerne i Randers Kommune fik PLF-grupper, tænkte flere skolesekretærer: Hva’ med os? Kunne det ikke også være relevant for os som faggruppe.

PLF står for Professionelle LæringsFællesskaber og er et canadisk koncept for, hvordan faggrupper udvikler sig, skaber fælles læring og deler viden.

Berit Gleerup Kristensen, 43 år, er til daglig skolesekretær på Blicherskolen i Spentrup ved Randers, men er derudover også tillidsrepræsentant for alle skolesekretærerne i kommunen – og derfor havde hun, sammen med HK-klubbestyrelsen, også en andel i at skolesekretærerne som faggruppe nu har fået deres egne PLF.

- Da lærere og pædagoger drog til Canada for at blive klogere på deres kommende læringsfællesskaber kiggede vi på os selv og sagde, at vi da også har brug for at udvikle os i professionelle sammenhænge og netværk, særligt når mange sidder alene som sekretær på skolekontoret. Så i 2017 startede vores PLF, forklarer Berit.

Møder med struktur og ledelse

Der er nu etableret fire PLF-grupper i kommunen – hver med skolesekretærer fra 4-6 skoler og som mødes cirka hver anden måned.

Og et PLF-møde er mere og andet end bare en erfagruppe om, understreger Berit.

For det første fordi, de foregår struktureret med dagsorden og referater og har en mødeleder, der står for at man får diskuteret de planlagte emner i bund og på en god måde.

- Men dertil kommer, at møderne også skal handle om det svære i arbejdsdagen og det vi er udfordret af, OG at vi sætter ord på og ”tør” sige det højt.

Derfor har et af de store temaer i de fire PLF-grupper været at diskutere kommunikation og især det ”at sige fra på en god og konstruktiv måde” – for på den måde at blive herre i eget arbejdsliv.

Det har løftet os som gruppe og som person

Der har dog også været mere praktisk-faglige emner på dagsordenen, fx hvordan man kunne udtænke en arbejdsgang – med blanketter og det hele – forud for et større netværksmøde om en elev.

Alle skolesekretærer mødes nemlig også fast til kvartalsmøder og en årlig temadag, hvor emner og erfaringer fra PLF-grupperne bliver delt.

For Berit er der ingen tvivl om, hvad initiativet med læringsfællesskaber har gjort for skolesekretærerne som faggruppe.

- Det er virkelig en spændende måde at udvikle sig på. I vores skolesekretærgruppe kan man helt klart fornemme, at vi er kommet tættere på hinanden. Der er en anden energi og vi føler os trygge og klar til udviklingen som går tæt på, både personligt og fagligt. Vi har fået en større bevidsthed om, at selvom vi er spredt ud på skoler, så er vi en stærk faggruppe.