Kvinde taler i headset

- Kære folketingsmedlemmer - nu skal I i arbejdstøjet, og ikke mindst på sygehusområdet kalder alvoren. Sådan indleder HK Kommunals formand, Bodil Otto, og formændene for læger, sosu’er og sygeplejersker en appel i en række dagblade.

Formændene for de sygehusansatte, der repræsenterer 110.000 medarbejdere, konstaterer, at folketingspolitikerne skal handle hurtigt og beslutsomt, fordi udviklingen på sundhedsområdet går den forkerte vej.

Fortsat underfinansiering udhuler sundhedsvæsenet

Det nye Folketing bør ifølge organisationerne investere to procent mere i sundhedsvæsenet om året frem mod 2025, hvis der skal sikres hænder nok til det stigende antal patienter.

- Størstedelen af de midler, som er afsat til sundhed det sidste årti, har knap nok kunnet dække det stigende antal patienter og borgeres behov for pleje og behandling. Udviklingen medfører bedre, men også dyrere behandlinger, og det siger sig selv, at fortsat underfinansiering er den direkte vej mod udhuling af sundhedsvæsenet, skriver formændene.

Opgaverne skal løses af de rette hænder

De ny- og genvalgte politikere bliver også opfordret til at sørge for gode rammer for personalets arbejdsmiljø.

- Ikke bare for vores skyld, men først og fremmest for patienternes, for i sidste ende rammer arbejdspres og travlhed patienterne med risiko for, at det går udover patientsikkerheden, lyder det fra formændene, der afslutter deres indlæg med et fagligt råd.

- Vis personalet tillid! Det kan I gøre ved at sikre, at rette kompetencer benyttes til de rette opgaver.

Artiklen er opdateret 12. juni 2019