Det er lidt en kliche at sige om en stilling, at man skal kunne klare at have mange bolde i luften. Men lige præcis for Dorte Skovby, 45 år, er det ramt fuldstændig plet.

Ud over at sidde i byrådssekretariatet er hun nemlig valggeneral i Vejen Kommune, hvor hun står for at koordinere stort set alt omkring et valg. Og med to valg lige oveni hinanden har der været tryk på.

- Jeg har vel oparbejdet godt 50 timer på min flex over et par uger, men det er faktisk billigt sluppet. Men det skyldes også, at mine gode kolleger i byrådssekretariatet har taget over på alle mine sædvanlige opgaver.

Som at styre et stort projekt

Så det kræver ikke bare en ekstrem høj stresstærskel, men også nogle helt specifikke kompetencer.

Dorte har nemlig lige afsluttet sin Diplom i Offentlig forvaltning, og der tog hun to valgmoduler for helt specifikt at blive bedre til at koordinere valg.

Det ene var projektledelse. Forud for et valg bliver der nedsat en projektgruppe med IT, løn, borgerservice, jurister, Vej & park og så Dorte med styrepinden.

- Og her er en af de vigtigste opgaver at få lavet en drejebog og så få koordineret alle opgaverne og sørge for, at vi får det tværgående samarbejde til at køre, fordi der er så mange grene af kommunen, som har opgaver.

Hierarkier brudt op

Netop fordi så mange forskellige faggrupper – fra alle kroge af kommunen, er involveret, blev organisationspsykologi det andet valgfag.

- Man kan sige, at ved et valg bliver de sædvanlige strukturer i organisationen brudt op, og helt nye tætte samarbejdspartnere dukker op. For pludselig bliver pedellen på en institution, der er afstemningssted, en vigtig partner i at få de praktiske ting omkring lokaler, stole og alt muligt til at køre.

For hvordan reagerer en person, der normalt er direktør for Dorte, når kompetencen pludselig vendes om – og Dorte bliver chef og han valgsekretær.

- Hvad tænker han egentlig? Det er sådanne elementer, jeg har fået mere øje for.

Dertil kommer det politiske spil, som foregår ude på afstemningsstedet. Til folketingsvalget er det ikke så udtalt, men ved kommunalvalg er det jo politiske konkurrenter, der går op og ned af hinanden, og det er noget valgstyrer og valgsekretærer skal være opmærksomme på – grupper som Dorte holder informationsmøder med op til et valg.

En anden og mere nørdet, psykologisk vinkel er traditioner ved et valg.

Ferie har være på Stand-by i et år

- Valg er meget traditionsbundne, og fordi Vejen er dannet af flere små kommuner, har de gamle små kommuner haft deres særlige traditioner for, hvad man gør ved et valg, og det skal man være uhyre opmærksom på.

For eksempel om der skal serveres slik til vælgerne, eller om afstemningen bedst foregår på den lokale kro med bryllup natten inden, eller om det helst foregår mere ordnet i en kommunal bygning.

- Det er sådanne følelser, man skal være opmærksom på, og som fx afgør, om vi tager en flytning af et afstemningssted op i byrådet og til høring i det lokale råd.

Selv om valgene er overstået, er valgarbejdet dog ikke helt overstået for Dorte og resten af valgstaben.

Tilbage står gennemlæsning af evalueringer fra de 19 afstemningssteder i kommune. Hvad gik godt, og hvad skal overvejes til næste gang. Og til august skal hun også mødes med sin erfagruppe – som er valggeneraler fra seks andre kommuner i området for at høre, om de har fået nye ideer til næste valg.

Og så kan det være, at hun skal have holdt noget af den ferie, som har været på stand-by det seneste år, fordi ingen har vidst, hvornår valget ville blive udskrevet.

De vigtigste valgkompetencer:

 

  • Samarbejdsevner
  • Tolerance
  • Ekstrem høj stresstærskel
  • Handle og beslutningskraft – herunder evnen til at træffe tre vigtige beslutninger inden for fem minutter under højt pres.
  • Projektledelse
  • Psykologi
  • Evnen til at læse lovstof og ministerielle vejledninger
  • Sans for de store linjer og de  mindste detaljer