OK20 Privat Midt

 

For sektorformand Anne Marie Bay og kollegerne i HK Privat Midt har det været rundt til medlemmerne, for at indsamle deres ønsker til næste overenskomstforhandling i 2020 - OK20. Det har været nogle spændende og inspirerende OK20-uger ude hos medlemmerne:

   - Vi kan kun sige tak for alle de klare ønsker til OK20, som vi har modtaget fra vores medlemmer. De er blevet organiseret og bragt videre til Privat’s forhandlere, der i starten af 2020 skal forhandle med arbejdsgiversiden om vores næste overenskomst, fortæller hun og tilføjer:

   - Der er et klart mønster i de temaer, der går igen hos de fynske medlemmer af HK Privat. For eksempel er det ikke overraskende, at den seneste tids debat om pensionsalder og seniorordninger sat sit præg på meldingen fra medlemmerne, men også en større fleksibilitet i hverdagen prioriteres højt på Fyn og i Fredericia-området.

 

Medlemmernes temaer…

SENIORTILVÆRELSEN PÅ ARBEJDSMARKEDET

Der har længe været politisk debat om den stigende folkepensionsalder contra nedslidning på jobbet. Seniortilværelsen på arbejdsmarkedet er da også et tema, der fylder meget hos vores medlemmer, og det er ret tydeligt: HK’erne ønsker større fleksibilitet for den enkelte i den sidste del af arbejdslivet.

Fritvalgsordningen giver muligheder for seniorer

I næsten alle landsoverenskomster blev fritvalgsordningen forbedret ved overenskomst-fornyelsen i 2017. Ansatte omfattet af overenskomsten kan, fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder for medarbejderen, holde op til 32 seniorfridage om året. Fridagene er uden løn, men kan dækkes ind vha. de 4% fritvalg, konvertering af løbende pensionsbidrag og opsparede feriefridage. Det er en ret til at holde seniorfridage efter medarbejderens ønske. Seniorfridagene kan også ”veksles” til en aftale om nedsat ugentlig arbejdstid eller en længere arbejdsfri periode, men det forudsætter en aftale med arbejdsgiver. Seniorordningen er anderledes i nogle overenskomster. Fritvalgsopsparingen også kan bruges til ekstra indbetaling til pensionsordningen eller udbetales (som løn), når medarbejderen holder fridage og ferie.

 

VIDEREUDVIKLING AF FRITVALGSORDNINGEN

Aktuel ordning

Fritvalgsordningen kan som nævnt bruges til betaling af seniorfridage, men også til 2 børneomsorgsdage om året, indtil yngste barn fylder 14 år.

Forslag

En del medlemmer taler for, at ordningen skal gøres endnu mere fleksibel, så den også kan bruges til andre formål end seniorfridage og børneomsorgsdage. Mange HK-ere – især dem uden mulighed for at holde børneomsorgsdage eller seniorfridage – ønsker en ret til at holde fridage til andre formål, f.eks. at følge forældre til læge eller undersøgelser, eller ved alvorlig sygdom. Det kan en videreudvikling af fritvalgsordningen i OK20 hjælpe med, så den fremover kommer alle aldersgrupper til gode.

 

FLEKSIBILITET: NOGET FOR NOGET

Vi forventer, at arbejdsgiverne også denne gang stiller krav om større fleksibilitet – herunder især ift. arbejdstid og overarbejde. Altså ”stå til rådighed 7-24” uden ekstra honorering og være indstillet på svingende arbejdsbelastning mv.

HK’erne ønsker bedre balance mellem fritid, arbejde og familieliv

HK’erne vil også gerne selv større fleksibilitet, men med et andet fokus end arbejdsgiverne. For de ansatte handler det nemlig om bedre sammenhæng mellem fritid, arbejds- og familieliv. Vi ønsker løsninger, der kan hjælpe med at løse noget af problematikken omkring den nye folkesygdom: Stress!

 

LØN: SELVFØLGELIG ET TEMA!

Løn er medlemmerne - næsten selvfølgeligt - også optaget af. Det går godt med økonomien på mange arbejdspladser, og det ønsker medarbejderne også skal afspejle sig på lønsedlen. Imidlertid er det i langt de fleste overenskomster på det private arbejdsmarked aftalt, at lønnen fastsættes ved forhandling mellem den enkelte medarbejder og arbejdsgiver/chefen. Blandt medlemmerne er der delte meninger om, hvorvidt HK skal søge større indflydelse på lønudviklingen via aftaler om lønreguleringer i overenskomsten. Når vi har fået overblik over de mange input fra medlemmerne, vurderer vi på, om vi skal kræve at få indført mere regulering af løndannelsen i overenskomsterne.