Arbejde ved computer

Arbejdsdagene bliver længere. Til gengæld får de ansatte en ekstra fridag sidst på ugen. Det bliver resultatet, når Odsherred Kommune på Vestsjælland som den første i landet indfører en fire-dages arbejdsuge gældende fra 1. september.

Fire-dages-ugen gælder indtil videre alene de administrative medarbejdere som for eksempel HK’erne. Ordningen løber som et forsøg over de næste tre år, og deltagelse i forsøget er som udgangspunkt frivillig for de ansatte.

Den nye fire-dages-ordning betyder, at de involverede medarbejderne stadig skal arbejde 37 timer om ugen, hvoraf to af timerne kan bruges på kompetenceudvikling. Intentionen er, at de ansatte skal have mere fleksible arbejdstider, mens borgerne får adgang til medarbejderne uden for normal åbningstid fra mandag til torsdag.

Ros til eksperimenter

I HK Kommunal vil formand Bodil Otto holde et vågent øje med ordningen. – Vi vil blandt andet se på, om nogle medarbejdere kan føle sig forpligtet til at gå med i forsøget, selvom det egentlig ikke passer dem. Og så vil vi nøje følge borgernes reaktion på aftalen, siger Bodil Otto, der fortsætter:

- Men jeg tager under alle omstændigheder hatten af for dem, der som i Odsherred tør eksperimentere lidt.

I HK Kommunal Sjælland, der har forhandlet den nye arbejdstidsaftale på plads for kommunens HK’ere, lægger formand Michael Rosenberg især vægt på, at ordningen er blevet gjort frivillig for medarbejderne.

- Ordningen er blevet frivillig, og jeg vil tro, at seks ud af ti af de medarbejdere, der har mulighed for at komme med i forsøget, vil gøre det, siger Michael Rosenberg til Ritzau.

Arbejdsmarked i forandring

Michael Rosenberg peger på, at flere medlemmer har ønsket en fire-dages-ordning.

- Arbejdsmarkedet forandrer sig jo hele tiden, og hvis der er mulighed for at få et bedre og sikrere arbejdsliv, er vi selvfølgelig åbne over for det, lyder det fra den sjællandske formand.

Aftalen betyder ifølge fællestillidsrepræsentant for HK'erne i Odsherred Kommune, Eva Haupt-Jørgensen, at medarbejderne skal arbejde en halv time længere tre dage om ugen. De ansatte har i dag en lang arbejdsdag torsdag, hvor de arbejder omkring ti timer. Fremover kan de selv bestemme, hvilken ugedag de vil arbejde ti timer.

Artiklen er opdateret 17. juni 2019