Tag uddannelse

Uddannelsesagent Lykke Heimbürger og hendes kolleger har gode muligheder for at tage efteruddannelse. Foto: Jeppe Carlsen

Lykke Heimbürger er i gang med akademifaget ”Analyse og metoder”, hendes andet modul i akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Hun har fri til undervisning i dagtimerne, og bøger og deltagergebyr finansieres af puljen til efteruddannelse.

Hvorfor er du blevet uddannelsesagent?
Fordi jeg synes, vi skal gribe de gode muligheder, vi som HK’ere har for at efter- eller videreuddanne os, i Danmarks Lærerforening. Dels for at få sjovere jobs, dels for ikke at blive udkonkurreret af akademikere, der også kan lære at lave administrativt arbejde. Vi har selv et ansvar for vores udvikling, og det påtager jeg mig gerne.

Hvad har HK’erne da brug for?
En del af mine kolleger er engang imellem på en- eller todageskurser. Men det, jeg hører, er, at de gerne vil have udstukket en retning at gå i, hvis de skal tage noget længerevarende uddannelse. Der er ingen, der har lyst til at tage uddannelse bare for at tage uddannelse. De vil vide, hvad de skal bruge det til.

Derfor har tillidsrepræsentanten og jeg selv et møde med ledelsen i støbeskeen. Formålet er at få afklaret, hvad ledelsen ønsker, vi som faggruppe skal kunne i fremtiden. Hvilke kompetencer er det, vi ikke har, og som der bliver brug for? Og hvilke fag kunne være relevante inden for de forskellige grene af HK-arbejdet, fx økonomi, it og medlemsservice?

Det bliver helt sikkert en længere proces at få afklaret. Men vi skal jo sikre, at vi HK’ere fortsat er mindst lige så attraktive i morgen, som vi er i dag.

Hvad har du selv fået ud af at tage videreuddannelse?

Det første modul, jeg tog, var ”Sagsbehandling”, hvor jeg lærte en helt masse juridiske ting om forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven. Det bruger jeg i mit daglige arbejde. Fx ved jeg nu, hvad der er helt op og ned i forhold til GDPR og kan byde ind med viden.

Og i forbindelse med min eksamensopgave sparrede jeg med vores jurister. Jeg følte, jeg kunne bidrage med nogle tanker, og jeg fik selv meget ud af vores samtaler. Og på mit nuværende modul skriver jeg en afsluttende opgave, som også giver mig mere indblik i Danmarks Lærerforening som organisation.
Det er superfedt!

 

Sådan kommer du på uddannelse

HK’erne i Danmarks Lærerforening har en lokal uddannelsespulje som en del af deres overenskomst, som Lykke Heimbürger har fået penge fra til sine akademimoduler. Hvis du ikke har en overenskomst med uddannelsesrettigheder, kan du tage gratis akademi- eller diplommoduler alligevel. De fleste af HK/Privats medlemmer kan nemlig i øjeblikket få op til 10.000 kroner om året (til og med 2021) via Omstillingsfonden. Læs mere om Omstillingsfonden.

Læs mere om akademiuddannelsen i ledelse

Ring til HK’s Karrieretelefon og hør om dine muligheder for efteruddannelse 3330 4460 alle hverdage ml. kl. 13-16.