Anne 
Anne Lyng, direktions- og advokatsekretær hos Kaiser § Domino advokatfirma.

Hvilke opgaver skal du kunne løfte?
Fremtidens advokatsekretær skal først og fremmest være omstillingsparat og proaktiv - altså gå til opgaverne med nysgerrighed og positivitet. Vi skal være indstillede på og acceptere, at vi har fået sagsbehandlerrollen og dermed skal tage mere ansvar. Vi skal blandt andet forberede udkast til dokumenter til advokatens videre behandling, deltage i møder, selvstændigt kunne begå os i de digitale systemer. Ja, efter min opfattelse skal vi kunne alt det, advokaterne helst er fri for.

Hvilke kompetencer - faglige som personlige - skal du have?
Advokatsekretærer skal holde sig ajour med lovgivningen og hele tiden dygtiggøre sig. Det kan ske gennem kurser, vidensdeling med kolleger - både sekretærer, jurister og advokater - eller via netværk i advokatbranchen.
På det personlige plan skal vi mere end nogensinde være servicemindede og have situationsfornemmelse, når det gælder den enkelte kunde. Vi skal væk fra tankegangen om, at det er klienter, vi har med at gøre; det er kunder. Vi skal være med til, at firmaet fastholder sine kunder, så det ikke alene er prisen, der afgør, om kunden vælger firmaet, eller om de søger andre græsgange. Serviceniveauet og kvaliteten af vores service skal være i højsædet - både for os advokatsekretærer og for den sags skyld for hele firmaet.

Skal du være specialist eller generalist?

Jeg tror ikke på, at der findes nogen facitliste. Umiddelbart afhænger det af hver enkelt af os, og om vi
Men for at kunne yde kvalitet, mener jeg, at vi bør specialisere os inden for to-tre områder og sideløbende have en-to andre områder, som vi kan træde til i, når der er brug for det, fx ved ferieafholdelse og sygdom.

 

Sandie Skjøtt, advokatsekretærelev hos Advokatfirmaet Fink
Sandie 

Hvilke opgaver skal du kunne løfte?
Mange tænker os som klassiske sekretærer, der står for kaffen og sidder bag skrivemaskinen. Men det hører fortiden til. Den klassiske sekretær eksisterer ikke mere. I dag er vi mere sagsbehandlere - ikke sekretærer. Vi løfter rigtig meget af advokatens arbejde med fx inkasso, testamenter, familieret og civilsager. 

Vi står allerede for en stor del af korrespondancen med klienterne, da vi ofte kan svare på mange af klienternes spørgsmål. Vi står også for en stor del af det skriftlige arbejde, som fx kan være testamenter, hvor advokaten så kommer ind og godkender det færdige produkt.
Den udvikling kommer vi kun til at opleve mere af i fremtiden.

Hvilke kompetencer skal du have?
Der er især nogle personlige kompetencer, der skal være på plads. Advokatsekretærer er nødt til at være servicemindede og vide noget om kommunikation. For det er primært os, der har kommunikationen med klienterne. Det er os, de møder først, hvad enten det er per telefon, fysisk eller skriftligt, derfor skal vi også være klædt på til det. Vi kan have mange svære samtaler med klienter i kriser, og der er vi nødt til at møde dem i deres virkelighed.
Jeg er selv utrolig glad for den selvstændighed og det ansvar, vi har i vores arbejde som advokatsekretærer, og ikke mindst den gensidige respekt, der er imellem sekretæren og advokaten i vores arbejde på kontoret.

Skal du være specialist eller generalist?
Det er svært at sige det ene frem for det andet. Advokatkontorerne bliver større og større, og derfor bliver der behov for flere specialister. På de små kontorer er advokatsekretærerne dog mere generalister, fordi vi har alle specialer fordelt på få mennesker.

 

Helle 
Helle Vinther, advokatsekretær hos Advokaterne Amtmandstoften.

Hvilke kompetencer - faglige og personlige - skal du have?
En advokatsekretær skal kunne arbejde selvstændigt og tage beslutninger.
Vi skal selvfølgelig kunne vores fag og være dygtige skriftligt, men vi skal også være gode til mennesker – både når det gælder vores advokat- og sekretærkolleger - men vi skal også være gode til klienterne, der ofte er i pressede situationer.
Derudover skal vi kunne have meget travlt og alligevel bevare overblikket og prioritere arbejdsopgaverne.

Skal du være specialist eller generalist?
Ideelt set ville jeg gerne kunne lidt af hvert, men nu om dage er det nødvendigt at være mere specialiseret.
I gamle dage var det ofte nok at sende nogle papirer af sted til rette offentlige instans, fx civilretten, fogedretten og tinglysningsretten. Men nu om dage skal sekretæren for eksempel selv kunne anlægge sagen, tinglyse skødet eller oprette selskaber. Det kræver, at sekretæren specialiserer sig.

 

Majbrit Rasmussen, sagsbehandler hos Penta Advokater A/S
Majbrit 

Hvilke opgaver skal du kunne løfte?
Jeg tror, fremtidens sekretær skal løse opgaver mere uafhængigt af advokaten. Det vil sige, at advokatsekretæren selv tager ansvar for sagen - fra start til slut - og kun skal bruge advokaten som sparringspartner. De opgaver, advokaten vælger at tage på sig, klarer han eller hun selv via sin juridiske kunnen og en god paradigmeopsætning (skabelon, fx udkast til breve og dokumenter, red.). 

Derudover tror jeg, at fremtidens sekretær også skal kunne sætte sig ind i loven på flere områder.

Hvilke kompetencer skal du have?
Fremtidens sekretær skal være utrolig hurtig til at sætte sig ind i sagen, skal kunne tage beslutninger og have en stærkere juridisk baggrund.

Skal du være specialist eller generalist?
Det vil altid være godt at starte som generalist, så den brede baggrund er på plads. Men jeg er ikke i tvivl om, at vi med tiden skal være specialiserede, da vi skal have højt vidensniveau og kendskab til netop den type kunder, der søger netop den og den type rådgivning. Vi skal kunne følge kunden i alle spørgsmål.
Så fremtidens advokatsekretær bør have en mere juridisk baggrund og bør kunne sætte sig ind i paragrafferne.