ToveTove Lau Andersen, Business College Syd, har undersøgt, hvilke kompetencer advokatvirksomhederne efterspørger.

Advokatsekretær, juridisk assistent, paralegal, juralog. Kært barn har mange navne. Og uanset hvilken af titlerne du bærer, så hører du til blandt sjældenhederne på det danske arbejdsmarked. Der er nemlig rift om jer. På landsplan er der kun registreret 20 fuldtidsledige HK’ere med en relevant baggrund.

- I en del år har virksomhederne overvejet, om de overhovedet havde brug for en advokatsekretær. Når jeg spurgte advokatforeninger og kontorerne, var standardsvaret, at den klassiske sekretær ikke var interessant, siger Tove Lau Andersen fra Business College Syd på Als, hvor de uddanner advokatsekretærer.

Der blev i forvejen ikke uddannet mange, men i kriseårene blev antallet reduceret med omkring 500 %, forklarer hun. Men nu er det vendt.

- Den klassiske sekretær er på vej ud - hvis hun overhovedet findes længere. Og det har advokatkontorerne de seneste år fået øjnene op for. Nu bliver der ikke længere sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt de har brug for HK’ernes kompetencer. Skepsissen er afløst af frustrationer over forgæves rekruttering, siger Tove Lau Andersen.

Specialist eller generalist?
I dag bliver det i stedet diskuteret, om advokatsekretærerne skal være specialister eller generalister, forklarer Tove Lau Andersen.

- Specialisterne kan sagsbehandle, rådgive og vejlede kunderne i fx konkursboer, handel med fast ejendom, familieret eller inkassosager. Derfor er de ikke bare en administrativ omkostning. De genererer merværdi til virksomheden. Samtidig er de meget billigere i timen end de højtuddannede, og derfor er de meget attraktive, siger hun og fortsætter:

- Generalister arbejder derimod med lidt af det hele. Fordelen er, at de kan flytte sig derhen, hvor virksomheden har brug for, at opgaverne bliver løst. De har nemlig nemmere ved at tilpasse sig virksomhedens behov; hvis der fx ikke længere er stort kundegrundlag for et område, så flytter de sig til et andet.

Advokater: Proaktive sekretærer efterlyses
For at blive helt spidse på, hvad de skal uddanne kommende advokatsekretærerne til, har Business College Syd - med Tove Lau Andersen i spidsen - kontaktet forskellige advokatkontorer. De er blevet bedt om at beskrive, hvad det er for faglige og personlige kompetencer, fremtidens advokatsekretær skal have.

Virksomhederne efterlyser medarbejdere, der

  • kan udføre juridisk sagsbehandling, lettere rådgivning og vejledning af klienter.
  • fortrinsvist er specialister, som sagsbehandler, rådgiver og vejleder kunderne i fx konkursboer, handel med fast ejendom, familieret eller inkassosager.
  • en mindre del være generalister, det vil sige, de skal have ekspertise inden for et eller to emner og i stedet satse på allround-opgaver og videreudvikling af virksomheden.
  • har it-forståelse.
  • er ansvarsbevidste, strukturerede, har gå-på-mod, en høj stresstærskel og mod på at optimere processer.
  • er ”hele mennesker”, som ud over det faglige også har en aktie i det kollegiale.

- Fagligt skal sekretærerne, hvad enten de er specialister eller generalister, kunne løfte de (ikke komplekse) juridiske og administrative opgaver, som det enkelte kontor har. Fx skal de kunne sagsbehandle, rådgive og vejlede klienter, siger Tove Lau Andersen.

Men de faglige kompetencer hænger uløseligt sammen med personlige kompetencer, forklarer hun:

- De skal gå fra at være sekretær i klassisk forstand - altså én, der får at vide, hvad han eller hun skal - til at være proaktive sekretærer med forretningsforståelse, der har øje for, hvor der kan udvikles, optimeres og effektiviseres og tager ansvaret for at gøre det. De skal også turde tro på, at de ofte er de dygtigste til at kommunikere med klienterne - kancellisproget er nemlig svært at forstå for menigmand.

Tove Lau Andersen opfordrer advokatsekretærer til at overveje, hvilke kompetencer de selv har brug for at udvikle og så efteruddanne sig i det.

- Hvis man kender sin fag-faglighed, så ved man også, hvor man er stærk, og hvor man skal opruste. Og der er vildt gode muligheder på akademiuddannelserne. Men det behøver ikke være fag-fagligt. Det kan fx være mødeledelse, det er jo også en disciplin, man skal mestre, eller projektledelse eller kommunikation. Det vigtige er, at man er klar på at efteruddanne sig, siger hun.

Tove Lau Andersens anbefalinger til efteruddannelse

Advokatsekretærer, som allerede har advokatsekretæruddannelsen, kan med fordel tænke i at efteruddanne sig på en akademiuddannelse, mener Tove Lau Andersen fra Business College Syd. Hun foreslår dig blandt andet at tage fag på:

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

Men det kan også være fag på andre akademiuddannelser, som fx:

Personalejura, kontraktforhold, ophavsret og markedsføringsloven 

Projektledelse