IT Kvinde råd

Baggrunden er, at kvinder i dag kun udgør 24 % af de ansatte, der beskæftiger sig med IT, og det har konsekvenser for både den enkelte kvinde, virksomhederne og samfundet. I 2030 vurderer branchen selv, at der vil mangle 19.000 IT-specialister i Danmark.


Det har konsekvenser for den enkelte kvinde, der går glip af job- og karrieremuligheder, for virksomhederne, der går glip af en væsentlig del af talentpuljen og indtjening i en tid, hvor branchen råber på arbejdskraft, og så har det konsekvenser for samfundet, der går glip af vækst i en sektor, der buldrer der ud af. Derfor er HK/Privat initiativtager til et IT-Kvinderåd, hvor uddannelse og arbejdsmarked udgør grundstammen.

For hvis der skal flere kvinder i IT og tech, så er der behov for en kulturændring og profilering af faget - både i uddannelsessystemet og på arbejdspladserne.

Simon Tøgern, sektorformand i HK/Privat:
- For mig er det ret ligetil: Vi kan ikke med åbne øjne acceptere, at der er så få kvinder i en branche, der er fuldstændig central for både væksten i Danmark og i hele udviklingen af digital infrastruktur og løsninger. Derfor er det vigtigt, at vi har øje for, at interessen for IT og tech skal plantes tidligt og udvikles op igennem uddannelsessystemet. Og så skal vi som fagforening holde skarpt fokus på, at arbejdspladserne også er klar til rekruttere, udvikle og fastholde de kvindelige medarbejdere, når de er færdiguddannede, så mødet med virksomhederne ikke ender med at blive et fravalg af faget. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med Tænketanken DEA i dag kan sætte gang i et rådsarbejde, der kommer hele vejen rundt.

Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA:
- Der er fortsat en klar opfattelse af, at fag inden for IT, teknologi og matematik er mandligt domæne, når de unge vælger uddannelse og job. Det får pigerne til at fravælge fagene, som de ikke mener opfylder deres forestillinger og drømme om fremtiden, og den forståelse er forældrene med til at fastholde. En tidligere DEA-analyse viser, at hele 70 % af forældrene mener, at drenge er mere interesserede i teknologi og IT end piger. Omvendt svarer under 1 %, at pigerne har størst interesse for teknologi. Hvis vi skal ændre på det billede, skal der sættes tidligt ind, da motivationen for læring på området daler igennem skoletiden. Her spiller især forældrene en afgørende rolle. Rollemodeller kan være med til at nuancere forståelsen af, hvilke muligheder IT og tech tilbyder, ligesom virksomhederne kan være med til at kommunikere klarere omkring karrieremuligheder i branchen, der taler ind til en bredere profil end den klassiske IT-medarbejder.

HK/Privat og SAMDATA\HK er initiativtagere til IT-Kvinderådet. SAMDATA\HK organiserer lige knap 15.000 it-medarbejdere. Rådet vil blive sammensat af fremtrædende personer fra IT-branchen, eksperter, tænketanke og iværksættere og holder sit første rådsmøde i sensommeren 2019.

Om IT-Kvinderådet:
Rådet skal udarbejde konkrete anbefalinger og i sidste ende forpligte politikere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder på at få flere kvinder til at søge ind i IT-branchen, fastholde og udvikle branchens kvindelige talenter og understøtte en mangfoldig kultur.
Medlemmerne præsenteres i sensommeren 2019 i forbindelse med det første rådsmøde.
Nina Groes, direktør i Divérs og tidl. direktør i KVINFO faciliterer rådsarbejdet.