rød paraply

I 2018 mistede op mod 300 medlemmer af HK Stat den lønforsikring, som var en del af deres medlemskab. Det skete, da deres arbejdsgiver, DSB, meldte sig ind i Dansk Industri. Dermed blev den tidligere statslige arbejdsplads omfattet af en privat overenskomst – og medlemmerne rykkede fra HK’s statslige sektor til den for privatansatte, HK/Privat.

Men HK/Privats medlemmer havde ikke kollektiv lønforsikring som en del af deres medlemskab. Det får de nu.

Læs også: Skyd genvej til lønforsikring

Fra 1. september indfører HK nemlig en fælles, kollektiv lønforsikring for medlemmer af både HK/Privat, HK Kommunal og HK Stat. Dermed behøver man som stats- eller kommunalt ansat medlem ikke bekymre sig om sin lønforsikring, hvis man finder sig et job i det private erhvervsliv. Forsikringen gælder begge steder.

Uændret pris for statsansatte

Prisen for lønforsikringen indgår i medlemskontingentet, og den varierer fra sektor til sektor, fordi risikoen for at blive ledig er forskellig fra sektor til sektor. For medlemmer af HK Stat koster lønforsikringen uforandret 50 fradragsberettigede kroner om måneden. Kommunale HK’ere slipper med 41 kroner, mens medlemmer af HK/Privat får lagt 79 kroner oveni kontingentet for at blive omfattet af HK’s fælles lønforsikring. Deres risiko for at blive arbejdsløse er statistisk større end for statsansatte HK’ere.

Dækningen fra og betingelserne for forsikringen er de samme for medlemmerne fra alle 3 sektorer.

Ingen dækning? Fri for kontingent

Man skal tjene mindst 23.504 kroner om måneden for at kunne få penge fra forsikringen. Forsikringen udbetaler fra 595 til godt 35.000 kroner per måned før skat.

Tjek med din egen løn på lønforsikringsberegneren.

Medlemmer, der ikke med deres aktuelle lønniveau kan få glæde af forsikringen, vil fra 1. september kunne blive fritaget for at betale fagligt kontingent til HK i op til 6 måneder – samme periode, som forsikringen dækker.

Hidtil har kun medlemmer af HK Stat, som var medlem, da HK Stats lønforsikring blev indført i oktober 2012, kunnet søge kontingentfritagelse, hvis de blev ledige og ikke kunne få penge fra forsikringen på grund af deres lønniveau. Fra 1. september gælder denne mulighed alle medlemmer med lønforsikring, uanset hvornår de er meldt ind i fagforeningen. 

HK’s kollektive lønforsikring supplerer dagpengene. Med forsikringen kan man i alt få 80 procent af sin normale løn i op til 6 måneder.

Butiksansatte er ikke med

Medlemmerne af HK’s 4. sektor, HK Handel, bliver ikke omfattet af lønforsikringen. Det hænger sammen med, at mange af sektorens medlemmer på grund af deres lønniveau ikke vil få nogen fordel af forsikringen.

- De fleste af HK Handels medlemmer vil få så lidt ud af en kollektiv lønforsikring, at det ikke vil stå mål med den kontingentstigning, som naturligt vil følge med en lønforsikring. Det ønsker vi ikke for flertallet af medlemmerne, siger sektorens formand, Per Tønnesen.