Illustration: Morten Voigt

Det skal være dine pensionsinteresser og ikke din arbejdsgivers, der skal være i fokus, når din arbejdsplads vælger pensionsordning for dig. Det mener HK/Privats formand, Simon Tøgern.

- Vi har i flere år arbejdet for at stramme reglerne i overenskomsterne, så der bliver stillet strengere krav om pensionerne til de arbejdsgivere, der vælger noget andet end et arbejdsmarkedspensionsselskab. Det er svært at få igennem og kræver, at flere fagforeninger står sammen om kravet. Men vi arbejder videre med det, siger han.

At få ændringer ind i overenskomsterne, som sikrer, at flere arbejdsgivere skal vælge arbejdsmarkedspensionsselskaberne - eller skal kunne tilbyde lige så gode pensionsvilkår som dem, hvis de vælger noget andet - er dog ikke nok. For der er jo mange arbejdspladser uden overenskomst. Og overenskomsterne kan i øvrigt heller ikke bestemme over pensionsmæglere.

- Derfor knokler vi for at få en lovændring, der blandt andet sikrer, at vores medlemmer ikke skal betale prisen, når virksomheder vælger at bruge de her såkaldt uvildige pensionsmæglere, som vi har set mange uheldige sager med, siger Simon Tøgern.

En af de konkrete sager har været i medierne for nylig. Kort fortalt handler den om, at mæglerselskabet Söderberg & Partners indgik et samarbejde med flere pensionsselskaber - bl.a. AP Pension - hvor de overtog service og rådgivning af alle deres pensionskunder.
Söderberg & Partners valgte herefter at investere pensionskundernes pensionspenge i deres egen fond. En god forretning for dem selv - men en meget dårlig forretning for pensionskunderne, fordi fonden gennem de seneste år har været blandt dem, der har givet allerdårligst afkast. Valget af investeringsfonden skete uden pensionskundernes viden, og uden at Söderberg & Partners gav dem uvildig rådgivning.

Dobbeltkasketter bør være forbudt

Men den slags sager vil man kunne undgå, hvis HK’s lovforslag bliver gennemført. Og det er der måske gode muligheder for efter folketingsvalget i juni 2019, fordi flere partier har tilkendegivet, at de nu er klar til at se på mæglerlovgivningen.

- EU-lovgivningen betyder, at vi ikke kan forbyde, at mæglere også tager sig af løbende service og rådgivning. Og ingen overenskomster regulerer pensionsmægleres virksomhed. Så vores forslag går på, at når man som pensionsmægler hjælper en arbejdsgiver med at vælge pensionsselskab, så må man ikke på samme tid stå for pensionsrådgivning af medarbejderne i virksomheden.

På den måde undgår vi, at mæglerne har to hatte på, og der opstår tvivl om, om de er uvildige, siger Morten Skov, politisk-økonomisk konsulent i HK/Privat.

 

Sådan arbejder HK/Privat for at hjælpe dig

Minimum 750.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked har kommercielle pensionsordninger, som deres arbejdsgiver har valgt for dem. Ud af de 750.000 bliver 160.000 rådgivet direkte af en privat pensionsmægler om deres pensionsordning.

Mellem 1/3 og halvdelen af HK/Privats medlemmer har en arbejdsmarkedspensionsordning. Resten har enten pensionsordning i et kommercielt selskab, en privattegnet pensionsordning, som de selv betaler ind til - eller slet ikke nogen.

Meget få af HK/Privats landsoverenskomster har bundne arbejdsmarkedspensionsordninger - særligt på Dansk Arbejdsgiverforenings område kan arbejdsgiverne selv bestemme.

Kilde: Skinnerup Consulting for HK/Privat, oktober 2016

Overenskomstændringer: HK/Privat arbejder for strammere krav til den pensionsordning, en arbejdsgiver vælger, hvis det ikke er et arbejdsmarkedspensionsselskab.

Lovændring: HK/Privats lovforslag: Mæglernes rådgivning ved udbudsprocesser bør ikke kunne finde sted samtidig med, at mægleren leverer andre ydelser, hvad enten der er tale om løbende service og rådgivning eller anvisninger af bestemte investeringsfonde.