Lønsikring for HK/Privats medlemmer

Er du - som det store flertal af HK/Privats medlemmer - ansat på almindelige lønvilkår, er det godt nyt. Med HK Kollektiv Lønforsikring vil du få mellem 595 og 35.117 kroner pr. måned i de første seks måneders ledighed - afhængig af hvad du tjente, før du blev afskediget. Med en gennemsnitsløn på 34.599 kroner vil et medlem af HK/Privat nu få 8.000 kr. ekstra om måneden ved uforskyldt ledighed.

Få tjek på, hvad du vil få fra lønforsikringen, hvis du bliver afskediget
Ordningen træder i kraft 1. september 2019 og gælder alle, der har ret til dagpenge og som er medlem af HK’s a-kasse.

Lønforsikringen er en konsekvens af, at dagpengesystemet bliver mere og mere udhulet. Dagpengeperioden er nede på to år, og den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede er i dag henholdsvis 18.866 kr. og 12.577 kr. for deltidsforsikrede om måneden. Begge dele ligger langt fra de fleste HK/Privat-medlemmers lønindtægt. Gennemsnitslønnen for en privatansat HK’er er pt. 34.599 kr. og den maksimale dagpengesats udgør derfor kun knap 55 % af den indtægt.

- Derfor har vi fundet det nødvendigt som fagforening at gå ind og skabe økonomisk tryghed for vores medlemmer. Men politisk fortsætter vi naturligvis kampen for at gøre forskellen mellem dagpengene og et almindeligt lønniveau mindre, siger Simon Tøgern, formand for HK/Privat.

Normalt skal man have betalt til lønforsikringen i et helt år, før man har ret til at gøre brug af den. Men alle, der er medlem af HK/Privat og har ret til dagpenge, er allerede omfattet 1. september 2019. Er du omfattet af lønforsikringsordningen, skulle du meget gerne have fået et brev med posten inden for den seneste uge. Hvis du mener, at du må være omfattet af lønforsikringen, men ikke har fået noget i postkassen om det, så ring til HK/Privats lønforsikringshotline på 33 30 49 99 - telefonerne er åbne på alle hverdag fra kl. 9 til 15. Du kan også skrive en mail til lonforsikring_hkprivat@hk.dk.

Fritagelser
Medlemsgrupper, der ikke er i ordinær beskæftigelse og derfor ikke omfattet af forsikringen - altså fleksjobbere (eller andre former for løntilskudsarbejde), dimittender, efterlønnere, alle pensionister og elever - har ikke fået noget brev, fordi de ikke vil blive opkrævet de 79 kr. for forsikringen.

Lovgivningen siger, at man aldrig må få mere end 90 % af sin løn i dagpenge. Derfor vil der være en mindre gruppe af lavtlønnede medlemmer, der ikke vil kunne få gavn af forsikringen, fordi dagpengene allerede fylder op til de 90 %.

Som fuldtidsforsikret skal man tjene mere end 23.500 kr. og som deltidsforsikret mindst 16.000 kroner om måneden, for at du kan få suppleret dine dagpenge op fra lønforsikringen. De medlemmer kompenserer HK/Privat ved, at de ikke skal betale nogen former for fagligt kontingent i deres første 6 måneders ledighed, men alene skal betale til a-kassen.

Læs meget mere om betingelserne for lønforsikring her