Sammensæt din pension

Illustration: Morten Voigt

Du har ikke mange redskaber i værktøjskassen, hvis du står med en dårlig og dyr pensionsordning og pensionsmægler, som din arbejdsgiver har valgt for dig.

Men hvis din arbejdsgiver er ved at skifte selskab, skal du i hvert fald være vågen og holde øje med, hvilke pensionsmæglere eller pensionsselskaber, der er i spil. Nogle overenskomster giver dig faktisk ret til at blive hørt, når din arbejdsgiver skal vælge nyt pensionsselskab, så det er en god idé at tjekke først. Ellers kan det være meget svært at få indflydelse på processen. Det bedste råd er at prøve at lægge pres på din arbejdsgiver gennem din tillidsrepræsentant, hvis I som medarbejdere kan stå sammen om at gøre det. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, kan du kontakte din lokale HK-afdeling og få hjælp.

- Vi er generelt utrygge ved alle mæglere, der ikke bare holder sig til at hjælpe en virksomhed med at vælge pensionsselskab, men også sætter sig selv ind som rådgiver. Og det er langt de fleste, der gør det. Vi kan hjælpe dig med at få stillet de rette spørgsmål, så arbejdsgiveren måske lige tænker sig om en ekstra gang, siger Morten Skov.

Hvis du vil have argumenterne i orden over for din arbejdsgiver, er det selvfølgelig en god idé at regne på, hvad den ordning, de tilbyder, reelt koster for dig - og se på, om det er uforholdsmæssigt dyrt i forhold til andre pensionsordninger. Her er der nogle konkrete tal, du skal se efter.

- Det tal, der er nemmest at tjekke, er ÅOP, Årlige Omkostninger i Procent. Det skal alle selskaber oplyse, fordi det dækker over omkostninger til administration og investeringer. Her kan du lave direkte sammenligninger mellem forskellige selskaber på fx faktaompension.dk, siger John Christensen, pen-sionsrådgiver hos Uvildige.dk.

ÅOP med fuld service - det vil sige, når dit pensionsselskab vælger din pen-sionsordning og står for alle investeringer - må ifølge John Christensen helst ikke ligge på meget mere end 1 %.

ÅOP er også svær at regne med
Carsten Tanggaard mener dog ikke engang, de årlige omkostninger i procent er retvisende.
- Der kan ligge skjulte investeringsomkostninger, der ikke opfanges af ÅOP, så det er svært at få et retvisende billede, siger han.
Morten Skov peger også på, at de penge, du skal betale, hvis der er en pensionsmægler ind over, ikke regnes med i ÅOP.

Så bed om en komplet oversigt over, hvad dine penge går til. Igen kan din tillidsrepræsentant eller HK-afdeling hjælpe dig med at se på, om omkostningerne er rimelige og finde ud af, om man kan få indflydelse over for arbejdsgiveren, siger han.

 

Sådan tjekker du din pensionsordning

  • Hvad er navnet på det pensionsselskab, din arbejdsgiver har valgt/vil vælge? Står det ikke på listen over arbejdsmarkedspensionsselskaber (se listen på side 27), er det et kommercielt selskab.
  • Tjek din overenskomst (hvis du har en): I enkelte overenskomster står der direkte, at du har ret til at blive hørt, hvis din arbejdsgiver skal vælge nyt pensionsselskab.
  • Er der en pensionsmægler ind over? Tjek, om det er et andet firma, du skal kontakte for rådgivning end det selskab, dine pensionspenge står i. Kontakt din tillidsrepræsentant eller HK-afdeling, hvis du er i tvivl.
  • Tjek omkostningerne i din pensionsordning - hvor mange af de penge, du sætter ind på din pen-sionsordning går til hhv. administration og investering hvert år (ÅOP - Årlige Omkostninger i Procent)?
Husk disse nøgletal
  • Står dit kommercielle pensionsselskab for administration og investeringer, bør ÅOP ligge på 1-1,5 %.
  • Står en pensionsmægler for rådgivning, skal du tjekke, hvor meget de får (og lægge det oven i ÅOP). Ofte betales de med en procentbetaling (typisk 0,5-1,0 %) fra den løbende indbetaling til din pension + en procentbetaling fra dit pensionsdepot (typisk 0,02-0,05 %) + et konsultationsgebyr.
  • Max 10-15 af dine pensionsindbetalinger bør gå til erhvervsevnetabs-, kritisk sygdom og dødsfaldsforsikring.
  • Find sammenligninger af alle pensions-selskabers ÅOP på faktaompension.dk.
 
Kontakt din tillidsrepræsentant
(hvis du har en) eller din lokale HK-afdeling på 70 11 45 45 for at få rådgivning

Søg hjælp hos en uvildig pensionsrådgiver
Forbrugerrådet TÆNK har lavet en guide til at finde en.