LO Ringkøbing Fjords miljøudvalg inviterer hermed alle arbejdsmiljørepræsentanter (AMR), som er medlem af en FH-medlemsorganisation til fyraftensmøde om AMR’s roller og opgaver. Vi vil derunder komme ind på tid til arbejdsmil-jøarbejdet samt retten til og mulighederne for uddannelse.Så hvis du er AMR og medlem af en FH-organisa-tion skal du være meget velkommen til at kom-me og tage del i vores fællesskab. 

INDHOLD 

På temamødet kommer vi ind på følgende temaer:

  • Kort introduktion til AMR’s roller og opgaver, tid til arbejdsmiljøarbejdet, kompetencer og kompetenceudvikling
  • Forventningsafstemning med ledelsen om dine roller og opgaver og tid til arbejdsmiljøarbejdet
  • Forventningsafstemning med dine kolleger om, hvad de kan forvente af dig, og hvad du kan forvente af dem?
  • Hvordan kan du blive klædt på til at varetage funktionen som AMR?
  • Hvordan kan din fagforening understøtte dig som AMR?
  • Hvad er næste skridt hjemme på din arbejdsplads?

Det praktiske:

Arrangementet er gratis, og der vil være mad og drikkelse.
Deadline for tilmelding er tirsdag d. 20. august
For deltagere, der er medlem af en organisation, som er en del af FIU-samarbejdet skal tilmelding ske via egen fagforening. Skriv til kursusafdelingen@hk.dk
Oplys kursus-nr.:  5163-19-01-64

Tid & Sted:

Laugesens have, Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk   
27. august 2019 kl. 17.00 - 20.00

AMR 2019

FH og medlemsorganisationerne sætter i år fokus på alle de seje arbejdsmiljørepræsen-tanter, der hver dag gør en indsats for at for-bedre vores fælles arbejdsmiljø. 
Derfor bliver der gennem 2019 afholdt ar-rangemenger, der skal understøtte de mere end 25.000 AMR. I LO Rngkøbing Fjord tage vi aktivt del ved at afholde lokale arrange-menger  for alle vores AMR’er, så vi kan sikre vores kollegers gode arbejdsmiljø.
Følg med på FHO.dk/AMR2019

Du kan deltage i kurser og arrangementer

Vores kurser tager udgangspunkt i konkrete og aktuelle krav på arbejdsmarkedet. Du møder professionelle undervisere og oplægsholdere, der sikrer, at du får konkret viden med dig hjem. Så står du stærkere både fagligt, socialt og personligt, når du møder udfordringer i hverdagen. Du får det som en del af dit medlemskab - det eneste, det koster dig er din tid.