Sluk for de digitale medier

Lone Frank tjekker kun mail to gange om dagen, når hun skal koncentrere sig om en stor opgave. Foto: Jacob Ehrbahn.

Der lander en mail i indbakken. Vi tjekker den. Kort efter siger telefonen ”pling”, og vi giver efter for fristelsen og læser den private sms, der er tikket ind. Hele tiden kommer der et eller andet ind fra højre, som afleder vores opmærksomhed. Kaffen skal også hentes. Overspringshandling på overspringshandling, der udsætter den opgave, som vi burde koncentrere os om at få af vejen.

Selv Lone Frank, der er en anerkendt videnskabsjournalist og ph.d. i neurobiologi, lader sig distrahere i sit arbejde. Hun har ellers helt styr på, hvad multitasking gør ved vores hjerner. Men eksperten er også bare et moderne menneske, som i et svagt øjeblik lige skal se, om der er sket noget spændende på telefonen. På trods af at hun er bevidst om, at hun ikke burde. Der er nemlig kun én kanal for vores opmærksomhed i hjernen.

- Vi kan ikke fokusere på flere ting på en gang eller skifte fokus frem og tilbage, hvis vi vil have noget fra hånden. Det forringer vores arbejdsindsats, understreger Lone Frank.

Stenalderhjerner på storrumskontoret
At vi er så modtagelige for afbrydelser og forfalder til at multitaske, er ikke mærkeligt. For 200.000 år siden var vi byttedyr, der skulle tage os i agt for de farlige dyr. Vores stenalderhjerner er indrettet sådan, at de er nemme at distrahere, for ellers kunne vi komme grueligt galt afsted i fortiden. Der er ikke den slags farer på færde i dag. Til gengæld bliver vi bombarderet med ”støj”, der stimulerer hjernen på samme måde.

Derfor er det et problem, at vores arbejdspladser - lige som vores hjerner - ikke er hensigtsmæssigt indrettet i forhold til at kunne bevare koncentrationen.

- På mange arbejdspladser er der skabt en kultur, hvor vi skal stå til rådighed for vores omgivelser hele tiden. Vi stjæler hinandens opmærksomhed og tid og har en forventning om at få svar med det samme, siger Lone Frank.

Og at mange af os så også sidder i storrumskontorer, hjælper ikke ligefrem på det, mener hun. Tværtimod.

- Storrumskontorer … I guder! Der er jo ingen, der kan koncentrere sig. Det er ineffektivt, stressende og forfærdeligt … Men det er billigt, udbryder hun.

Faktisk er vi kun i stand til at holde snuden i sporet i 2½ minut ad gangen, når vi sidder ved computeren og arbejder. Og når vi så er blevet distraheret, tager det 20 minutter at vende tilbage og fokusere fuldt ud på en opgave. Ifølge Lone Frank viser undersøgelser, at multitasking kan koste os op mod 40 % spildtid i løbet af en arbejdsdag. Ved at lade være med at multitaske kunne vi udnytte tiden bedre, være mere effektive og måske endda vinge sidste punkt på to do-listen af en time tidligere hver dag.

Distraktion er som sukker for os

Der er altså ingen tvivl om, at det er lettere sagt end gjort at dæmme op for problematikken med multitasking. En anden del af forklaringen er, at de dårlige digitale vaner bliver så indgroet en del af vores tanke- og handlemønster, at de får kontrollen over os, og hjernen dybest set modarbejder vores interesser.
- Det er den samme mekanisme med sukker. Engang var vi hele tiden på jagt efter alt det sukker, vi kunne skrabe til os, for der er energi i det, men det var ikke lettilgængeligt. I dag er det over det hele, og vi æder alt for meget, fordi vi ikke kan styre vores indtag, påpeger Lone Frank og fortsætter:
- På samme måde belønner vi vores hjerne med distraktion. Når der lyder et ”pling” fra telefonen, udløses der stoffer i vores hjerne, så det er nemmere for den at blive distraheret end at fastholde koncentrationen. Hvis vi er til fals for at blive afbrudt, begynder hjernen at forlange denne form for belønning, og vi opsøger den selv, fortsætter hun.

Især storforbrugere af digitale medier kan have svært ved at abstrahere fra afbrydelser. Jo mere online vi er, jo dårligere er vi til det.

- Man kan sammenligne vanerne med en motorvej, vi har bygget, som vi bliver ved med at køre ud ad uden aktivt at vælge at gøre det, forklarer Lone Frank.

- Men det opløftende er, at vores hjerne er fleksibel, og at vi former den med det, vi gør. Vi kan bryde motorvejen ned igen og tage kontrollen tilbage, tilføjer hun.

Så selv om det virker svært at slippe ud af hjernens jerngreb, er det muligt at ændre vanerne selv for os, der nærmest er afhængige af digitale medier, hvis vi bestræber os på det.

Og det gør vi klogt i at gøre. For ikke nok med at multitasking er spild af tid, så er det også decideret usundt, mener Lone Frank. Konsekvenser kan være, at vi bliver rastløse, stressede og får svært ved at sove. Eller at vores evne til at samle og bearbejde information bliver kraftigt svækket, så vi til sidst springer over, hvor gærdet er lavest på arbejdet og fx nøjes med at læse sammendrag af tekster.

Læs en bog
For at undgå det, bør vi træne vores kognitive muskel, opfordrer Lone Frank.
- Det gør vi ved at holde op med at søge det, der belønner hjernen. Vi skal hver især filtrere alt det, vi kan, fra, lyder et råd fra hende.

På den måde sørger vi for ikke at blive afbrudt. Vi kan uforstyrret koncentrere os om den opgave, vi er i gang med, og hjernen bliver ikke overbelastet. Lone Frank råder os desuden til kun at fokusere på én ting ad gangen i længere tid.

- Hjernen er som en harddisk med en lille arbejdshukommelse, beskriver hun og uddyber:
- Lige som med en harddisk skal vi tømme vores arbejdshukommelse. Vi skal få en opgave ud af verden for at gøre plads til en ny, så hjernen ikke arbejder langsomt.

Eksperten foreslår, at vi fx kan træne koncentrationsmusklen ved at læse skønlitteratur. Vi øver os i at koncentrere os, når vi læser, og vil opdage, at det bliver nemmere at bevare fokus på arbejdsopgaver, fordi vi har vænnet os til det.

Ryd ud i mails og bliv mere effektiv
Det er ikke kun os selv men også vores arbejdsplads, som vi gør en tjeneste ved at droppe multitaskingen. Vi får en større frihed, hvis vi gør op med en mentalitet om, at vi skal være ”på”, ikke lader os distrahere i samme grad og generelt multitasker mindre. Det vil fremme vores sundhed og velvære samt produktiviteten. Og det kommer både os selv som medarbejdere og den virksomhed, vi er ansat i, til gode.

Derfor har vi alle - medarbejdere såvel som virksomheden - et fælles ansvar for at skabe en sund arbejdskultur, mener Lone Frank og peger på, at et skridt på vejen kan være at tage mailkulturen op til revision.

- Ved at luge ud i alle de ”tak for din mail”-mails, vi skriver, kunne vi spare en masse tid. Og ofte er det hurtigere at gå over og stille en række spørgsmål til en kollega og få svar med det samme frem for at skrive frem og tilbage, pointerer hun.

I forhold til netop mails tager Lone Frank sine egne forholdsregler. Hun træffer et aktivt valg om at lukke ned for mailen og kun tjekke den to gange i løbet af sin arbejdstid, når hun skal arbejde koncentreret på sin nye bog eller skrive en artikel til Weekendavisen. Og hendes budskab er, at det burde vi andre også gøre. For hvis ikke vi kommer vanen med at multitaske til livs, bliver vi et samfund af distraherede, multitaskende individer.

Der er risiko for, at vi præsterer væsentligt ringere i vores job, mistrives og i værste fald får stresssymptomer. Det er der ingen, som ønsker, advarer Lone Frank.

 

Lone Franks 3 simple råd

Sådan bliver du bedre til at fokusere og koncentrere dig

1. Filtrer alt det, der distraherer dig, fra, og tjek kun mails få gange i løbet af en arbejdsdag.

2. Bliv færdig med den opgave, du er i gang med, før du begynder på en ny.

3. Træn din koncentrations-muskel ved fx at læse en god bog eller spille et musikinstrument.