Jannie Viberg

Jannie Viberg er tillidsrepræsentant i Københavns Politi og formand for de cirka 2.000 HK-ansatte i politiet og den overordnede anklagemyndighed.

Flere hænder i politiet. Efter de senere års arbejdsbelastning hos politiet og historier om lange ventetider og lave opklaringsprocenter, var temaet flere betjente og ressourcer til politiet helt forudsigeligt igen en del af valgkampen. Det er positivt, og vi glæder os over, at en række politikere har øje for, at HK'erne er en vigtig del af løsningen. Det må de huske på, når de senere på året skal lave en ny politiaftale, siger formand for de knap 2.000 HK-ansatte i Politiet og Anklagemyndigheden Jannie Viberg.

Afgørende at bevare balance mellem faggrupper

Bandekonflikter, grænsekontrol, ændrede kriminalitetsformer og terrorbevogtning. Der er mange grunde til at styrke politiet. Men det er afgørende at bevare balancen, så opgaverne løses af medarbejdere med de rigtige kompetencer. Hvis vi får flere politifolk, har vi også brug for flere administrative kolleger, lyder det fra HK Landsklubben Politiet og Anklagemyndigheden.

- Politifaglige opgaver skal løses af politifolk. Administrative opgaver skal løses af HK'ere. Det er godt, at vores politikere har øje for de massive udfordringer, vi står med. Hvis politiet får tilført yderligere ressourcer, skal vi fortsat sikre en balance, så politifolkene ikke ender med at bruge alt for meget af deres arbejdsdag på administration, siger Jannie Viberg, der blev valgt som ny formand for de HK-ansatte i politiet i maj.

Arbejde nok til alle

I krimibøgerne er helten ofte en efterforsker, som er godt træt af papirarbejde og de administrative dele af polititjenesten. Men for virkelighedens efterforsker er der hjælp at hente hos de administrative HK'ere, siger Jannie Viberg, der til daglig arbejder i Københavns Politi, hvor hun også er tillidsrepræsentant.

- Selvfølgelig er der opgaver, der kan løses af flere fagligheder, og selvfølgelig skal vi finde plads til, at de kolleger, der er kommet til skade i tjenesten, kan fortsætte. Men det er slet ikke der, problemet ligger. Vi har enorme mængder af arbejde, så der er nok til alle. Og vi ved, at vi kan være med til at løse en række opgaver, som kan lette arbejdet for vores kolleger i uniform.  

- Så når folketingskandidater lover flere politifolk, skal de huske, at de administrative opgaver i politiet primært skal løses af de medarbejdere, som har kompetencerne til at udføre dem. Og hvis det lykkes at opklare flere sager, vil det jo kaste flere straffesager af sig, understreger hun.

- For at sikre sagens forsvarlige gang gennem straffesagskæden skal administrationen fungere. Der skal HK'ere til at sikre, at alle dokumenter i sagen er til stede. Til at sikre, at sagen fremmes til retten, og HK'ere til at sikre, at afgørelsen af sagen afslutningsvis bliver registreret. Samtidig er der HR-opgaver med tjenesteplanlægning, løn og række andre administrative støttefunktioner, som der i sagens natur også kommer flere af, hvis vi får flere betjente.

Frygter at nye betjente ender bag et skrivebord

Hvis politikerne ikke tilfører flere administrative ressourcer, frygter HK-landsklubben derfor, at betjentene kommer til at bruge alt for meget tid bag computeren i stedet for at udføre de vigtige politioperative opgaver.

- Hvis økonomien skal strækkes til at aflønne flere politiuddannede kolleger, og der ikke samtidig afsættes midler til at sikre HK'ernes job, er der kun én vej: Det er at sætte politifolk til at løse administrative opgaver. Det er ikke den smarte måde at bruge ressourcerne i den pressede situation, vi står overfor, siger Jannie Viberg.

Hun tilføjer, at det er afgørende, at den jobglidning, der sker, glider i den mest effektive retning. HK Landsklubben Politiet og Anklagemyndigheden har i en årrække arbejdet med at identificere opgaver, hvor det administrative personale kan aflaste deres kolleger i uniform og være med til at afvikle de massive arbejdspukler.

 

Om HK-ansatte i politiet

Der er knap 2.000 HK-ansatte i politiet og Anklagemyndigheden. De ansatte på HK-overenskomst er uddannede til at varetage opgaver indenfor blandt andet administration, HR, løn, regnskab, tjenestetidsplanlægning, og administration af straffesager.
Dertil kommer mere specialiserede områder som indkøb, logistik, controlling og analyse og ikke mindst first line grænsekontrollen i lufthavnene.
For 10 år siden blev der etableret servicecentre i politiet, som behandler borgernes opkald til 114, og de betjenes hovedsagelig af HK'ere.