- Regionerne videreføres, så der sikres et fortsat decentralt sundhedsvæsen med afgørende regional indflydelse og medbestemmelse. Sådan hedder det i det såkaldte forståelsespapir, der netop er blevet underskrevet af Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten som grundlag for en ny regering under ledelse af Mette Frederiksen (S).

Det betyder, at Løkke-regeringens planer om at nedlægge regionerne til fordel for en række ikke-folkevalgte organer er lagt i graven. I HK Kommunal er formand, Bodil Otto, mere end tilfreds med, at sundhedsvæsenet nu sikres ro til udvikling.

- Sammen med vores venner i de andre sundhedsorganisationer har vi igennem lang tid argumenteret for, at Løkkes strukturreform på sundhedsområdet er et fejlskud, siger Bodil Otto.

Ro til kerneydelsen

Hun konstaterer, at hverken patienter eller personale er tjent med at blive kastet ud i en omfattende og udemokratisk strukturændring.

- Derfor er det særdeles opløftende, at lægesekretærer og andet sundhedspersonale med den nye regering nu kan få ro til at koncentrere sig om deres kerneydelse, lyder det fra HK Kommunals formand.

Bedre arbejdsforhold og udnyttelse af kompetencer

De fire partier er også enige om, at der uddannes og ansættes mere sundhedsfagligt personale, og at arbejdsforholdene forbedres, så der bliver mere tid til omsorg i sundhedsvæsenet, som det hedder i forståelsespapiret. Også de intentioner vækker glæde hos Bodil Otto.

- Vi har simpelthen brug for flere investeringer og mere personale, hvis sundhedsvæsenet også fremadrettet skal kunne præstere optimalt til gavn for borgerne. Og så noterer jeg, at den kommende regering vil sikre, at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt. Her har ikke mindst vores lægesekretærer en vigtig rolle at spille, siger Bodil Otto.

Medarbejderne skal inddrages

Det er ifølge HK Kommunals formand i det hele taget på høje tid, at der sættes ind på at forbedre forholdene på hospitalerne.

- Men det er de ansatte, der ved, hvor skoen trykker. Derfor er det min klare opfordring til den kommende regering, at den inddrager de ansattes organisationer. Kun på den måde finder vi de rigtige løsninger, lyder det fra Bodil Otto.

Artiklen er opdateret 26. juni 2019