529 kroner mere om måneden for nogle. 383 kroner for andre. Det særlige lønløft, som HK Stat sikrede i OK18 for nogle af de lavere løngrupper, skulle gælde fra 1. oktober 2018, men først nu kommer pengene ind på omkring 7.000 statsansatte HK’eres lønkonti.

Ventetiden har været lang. Og for en del af de HK-ansatte bliver den lige lidt længere. Det oplyser Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS).

Forsvaret har eget lønsystem

Mens de fleste HK-ansatte i staten på løngruppe 1, trin 1 og 2 får deres særlige lønstigning i juni, må medarbejdere i Forsvaret vente. Forsvaret har sit eget lønsystem, og det har været umuligt at nå at taste alle oplysningerne fra Moderniseringsstyrelsen til junilønnen, oplyser FPS.

Som en del af OK18 fik HK Stat i den nye overenskomstaftale forhandlet et særligt lønløft til alle medlemmer i blandt andre løngruppe 1, trin 1 og 2, samt løngruppe 2, sats II.

Men forsvaret kan ikke nå at udbetale pengene i juni, og det ærgrer Tina Tingberg, der er formand for HK Forsvarets Landsklub. Hun havde nemlig lige nået at skrive ud til sine medlemmer, at pengene var på vej.

- Vi har fået mange spørgsmål fra medlemmer, som venter på deres penge, så da Moderniseringsstyrelsen meldte ud, at pengene vil komme i juni, skrev vi ud, at nu sker der noget. Derfor er det selvfølgelig lidt surt, at det alligevel ikke sker, men så kan man glæde sig over, at vores arbejdsgiver lover, at pengene kommer næste måned, siger Tina Tingberg.

FPS: Pengene kommer så hurtigt som muligt

Og der er håb om, at de ekstra lønkroner når frem, mens sommersolen stadig varmer, oplyser Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

- Vi forventer, at de aftalte lønforbedringer for HK kommer med i julilønnen, oplyser Rikke Kraiberg Kegel, som er chefkonsulent og sektionschef for Civile overenskomster i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse oplyser, at de generelle OK18-lønstigninger (procentregulering, der er fælles for alle) iværksætter FPS synkront med Moderniseringsstyrelsen. Men de særlige lønstigninger fra OK18, der kun gælder for HK’erne, iværksætter FPS, når der foreligger en underskrevet (organisations-) aftale eller overenskomst.

’Der kan derfor opstå mindre forsinkelser i forhold til Moderniseringsstyrelsens implementering, da Forsvarsministeriet har sit eget lønsystem: FPS implementerer på vegne af Forsvarsministeriet så hurtigt som muligt og med tilbagevirkende kraft, så alle får den korrekte løn’, skriver Forsvarsministeriets Personalestyrelse i et svar til HK Statbladets redaktion.

 

6.600 kontorfunktionærer og 490 elever får en særlig lønpose 

Alle der arbejder på en af HK Stats overenskomster i staten får 6,07 procent i stigning 2018-2020. Som altid betinger statens som arbejdsgiver sig dog, at procentsatsen reguleres ned, hvis de private lønninger ikke stiger som ventet.
Oven i den generelle stigning til alle har estimeret 7.090 HK-ansatte i staten ifølge OK18-aftalen krav på ekstra pose med penge fra oktober 2018.
På grund af forsinkelser i Moderniseringsstyrelsen udbetales lønnen med tilbagevirkende kraft i juni-måned 2019. I hvert fald for de fleste statslige områder.

 

Det betyder OK18-aftalen

Op mod 600 kontorfunktionærer (450 årsværk) i løngruppe 1, trin 1 og 2, får udover de almindelige procentstigninger også en stigning på 529 kroner om måneden.
Andre cirka 6.000 kontorfunktionærer i løngruppe 2, sats II og laboranter i løngruppe 2, sats II og i løngruppe 3 får et løft på 383 kroner om måneden, før skatten er betalt.
Unge under uddannelse kan se frem til den største fremgang. Lønforbedringerne berører cirka 450 elever, hvoraf de cirka 350 kan se frem til, at deres løn stiger med mellem 524 kroner og op til 957 kroner om måneden.
For cirka 40 laborantpraktikanter er beløbet endnu større, da de 1.oktober fik en løn, der svarer mere til privatansatte praktikanter og dermed får op til 1.981 kroner mere i løn om måneden.
(Alle beløb aftalt under OK18 er udregnet i 2017-kroner og er derfor faktisk nu lidt højere).