På Slagelse Sygehus bliver lægesekretærerne inviteret med til tavlemøder hver morgen, ligesom de bliver involveret som en naturlig del af personalegruppen. Regionsrådet i Sjælland vil med en ny strategi sikre, at de også i fremtiden har dygtige medarbejdere og de rigtige kompetencer. Derfor gør de en ekstra indsats for at sikre, at de rette hænder, bliver brugt til de rette opgaver.

Dejligt at gøre en forskel

I en ny video optræder lægesekretær Karina Wittrock, hvor hun fortæller, hvordan hedes arbejde er organiseret

.
- Vi har i længere tid arbejdet med, at vi som sekretærer skulle overtage nogle administrative funktioner fra læger og sygeplejersker, så de havde mere tid og det kunne frigive noget tid til patienterne. Det er dejligt, at være på en afdeling, hvor man hver dag føler, at man gør en forskel og at ens opgaver er en vigtig del af afdelingens, fortæller hun på videoen.

Vi kan flytte mange opgaver

Formand for DL, Nathali Degn er glad for, at der er fokus på lægesekretærernes kompetencer i Region Sjælland.

- Jeg synes, at det er dejligt, de bruger en lægesekretær i videoen. Det er vigtigt for sammenhængskraften, at man tænker lægesekretærerne ind. Jeg håber, at videoen kan inspirere til at alle os lægesekretærer til at gøre opmærksomme på, hvad vi kan. Jeg tror på, at vi kan flytte rigtig mange opgaver, siger Nathali Degn.

Artiklen er opdateret 26. juni 2019