christiansborg

HK Stats formand Rita Bundgaard er sammen med næstformand Peter Raben klar med mange gode råd til de nye ministre. Foto: Shutterstock. 

Velkommen til den nye regering. Mette Frederiksen vil styrke skattevæsenet, satse på uddannelse og have mere fokus på arbejdsglæde og faglighed i det offentlige. Der er mange vigtige dagsordener, så lad os se at komme i gang!

Sådan siger formand for de cirka 21.000 statsansatte HK’ere, Rita Bundgaard, efter at statsminister Mette Frederiksen og hendes 19 ministre nu har overtaget regeringsmagten.

- Vi får en regering, som på forhånd har sagt, at den vil styrke skattekontrollen markant. Det er meget positivt, og i øvrigt et tiltag, som kan være med til at styrke statens indtægter på både kort og langt sigt, siger Rita Bundgaard i sin velkomst til Morten Bødskov, den ny socialdemokratiske skatteminister.

Samtidig deler hun både ris og ros ud til Bødskovs forgænger:

- Jeg vil gerne kvittere for Karsten Lauritzens indsats som skatteminister. Det er lykkedes at styrke nøgleområder som inddrivelsen, ejendomsområdet og tolden. Men den tidligere regering har gang på gang forsømt at rette op på kontrollen med de virksomheder, som vi ved snyder. Det er helt urimeligt både over for alle de danskere, som betaler deres skat, og overfor de ærlige virksomheder.

- Vi glæder os meget til at samarbejde med en rutineret minister som Morten Bødskov om at genoprette fundamentet for vores velfærd og sikre et skattevæsen, som får flere muskler til at bekæmpe organiseret snyd og grådighed, siger Rita Bundgaard, der er formand for den største faglige organisation med medlemmer i Skatteforvaltningen.

HK'erne er centrale i miljø og natur

Sammen med HK Stats næstformand Peter Raben, glæder hun sig også over, at den nye regering vil gøre Danmark til et land, der på en række områder går forrest.

’Vi skal gå forrest i kampen mod klimakrisen. Danmark skal markant hæve ambitionerne for klima, miljø og natur,’ lyder det blandt andet i den aftale mellem S, SF, Ø og R, som ikke er et regeringsgrundlag, men et forståelsespapir.

- Miljø og natur er også områder, hvor HK’erne i staten spiller en helt central rolle. Desværre har den tidligere regering med omprioriterings-besparelser og underfinansierede flytninger skåret ned og svækket en række områder markant.

Væk med omprioriteringsbidraget

Rita Bundgaard vil gøre op med de løbende besparelser på statens arbejdspladser. Besparelserne fører til forringet service, længere sagsbehandlingstider og forøget arbejdspres, siger hun.

- Uddannelsesområdet er allerede blevet fritaget for de løbende besparelser. På samme måde bør omprioriteringsbidraget afskaffes på de øvrige områder i staten. Der er andre måder at effektivisere på end rigide grønthøsterbesparelser. Vi er klar til at hjælpe vores nye finansminister med det projekt. Han kan passende begynde at analysere personalesammensætningen på statens arbejdspladser, mener HK Stat-formanden.

I sundhedsvæsenet kommer der mere og mere fokus på LEON-princippet. Nemlig, at hver opgave skal udføres på det Lavest Effektive Omkostnings Niveau. Og det kan andre lære af, mener Rita Bundgaard:

- Vi ved, at flere og flere administrative opgaver i det offentlige løses af faggrupper, der er uddannet til helt andre opgaver. Det giver jo ingen mening, at fx forskere på universiteterne eller dommere i retterne skal bruge deres arbejdstid på administration, fordi man har nedlagt HK-stillingerne. Der er penge at hente i det offentlige på at lade de enkelte faggrupper gøre det, de er uddannet til. For HK’erne er det at administrere.

Læs om HK Stat og HK Kommunals event om LEON på Folkemødet 2019.

Ny politiaftale på vej

En af de første, vigtige opgaver for den nye regering, udover finanslovsforslaget for 2020, bliver at lave en ny flerårsaftale for politiet. Også her ser HK Stat frem til at samarbejde med den nye regering og justitsminister Nick Hækkerup.

- Når der kommer flere betjente, kommer der også flere HR-opgaver, flere aktioner og flere sager. Det kræver flere HK’ere, så også her er det vigtigt at huske personalesammensætningen og styrke hele kæden fra det første opkald til 114 og gennem politiet, retsvæsenet og Kriminalforsorgen, siger hun.

Læs også: Flere betjente og flere sager skaber behov for flere HK-ansatte

Tryghed og tillid kræver også fokus på retssikkerhed

Næstformand Peter Raben glæder sig over, at den nye regering også har valgt at afsætte et afsnit i sit forståelsespapir til emnet tillid og tryghed.

- Vi har desværre set en række eksempler på alt for forhastede digitaliseringsforsøg, der forringer danskernes retssikkerhed. Den nye regering bør sikre, at digitalisering i langt højere grad indgår i de politiske drøftelser frem for blot at opfattes som teknik, der varetages af embedsmænd.

- I samarbejde med det nye dataetiske råd må politikerne også sikre, at der jævnligt ikke bare i folketingssalen, men også med befolkningen bliver en bred debat om den digitale fremtid. Digitalisering kan med fornuft understøtte mange processer og lette dagligdagen. Men vi skal på et godt oplyst og velgennemtænkt grundlag styre den digitale udvikling, siger Peter Raben.