Vinder af fagprøvepris

Uddannelseschef Lone Folmer Bertelsen, DI. Karina Lind Clemmesen fra Scan A/S og Claus Agø Hansen, uddannelsespolitisk konsulent i HK/Privat.

Dansk Industris (DI) og HK/Privats fagprøvepris er en nyindstiftet pris. Fagprøveprisen uddeles til elever, der har bestået fagprøven på Handelsuddannelsen med et originalt og flot resultat. Formålet med fagprøveprisen er at gøre opmærksom på de mange muligheder i Handelsuddannelsen og inspirere elever og virksomheder til at præstere noget særligt, som har betydning for virksomheden, erhvervet og branchen.

Claus Agø Hansen, uddannelsespolitisk konsulent i HK/Privat, siger:
- Man mærker begejstring for faget i Karinas fagprøve. Den viser stor forståelse for virksomheden og dyb indsigt i kunde- og logistikrelationer.

I sin begrundelse for valget af Karina skriver formandskabet for Udviklingsfondens bestyrelse: ”Når valget falder på Karinas opgave skyldes det flere faktorer. Hun har behandlet et kompliceret emne; hvilket stiller store krav til overblik og faglig indsigt i flere problemstillinger. Karinas udgangspunkt er et centralt fokuspunkt i alle store produktionsvirksomheder i dag, nemlig at spare omkostninger hvor det kan lade sig gøre. Med dette mål for øje kaster Karina sit faglige blik på Scans varelager af råovne.”

Direktør i Scan A/S Henrik Dalsgaard siger:
- Vi er meget glade for, at Karina vandt årets elevpris, og vi selv blev bedste praktiksted. Karina har været hos os i nogle år, inden hun blev elev og er både som medarbejder og som kollega i en klasse for sig selv.

Uddannelseschef Lone Folmer Bertelsen, DI, er også begejstret for Karina Lind Clemmesens opgave og benytter lejligheden til at rose Handelsuddannelsen:
Handelsuddannelsen er en fremragende uddannelse, både for virksomheder og den enkelte. Uddannelsen forener praktiske kompetencer med teoretisk indsigt i at drive virksomhed i en kompliceret verden og er samtidigt et godt afsæt for både spændende jobs i virksomheder på tværs af brancher og videre uddannelse.”

Årets fagprøvepris 2019 uddeles på den vindende elevs praktikvirksomhed den 28. juni 2019 og er på 25.000,- kr. Eleven modtager desuden et indrammet diplom.

Herudover modtager Praktikvirksomheden en sølvfigur udarbejdet af den kendte guldsmed Nicolai Appel, www.nicolaiappel.dk

Udviklings- og samarbejdsfonden er en overenskomstaftalt fond mellem DI og HK/Privat som blandt andet har til formål at igangsætte forsøgs- og udviklingsprojekter, der skaber de bedst mulige forudsætninger for virksomheders- og medarbejderes udvikling.