Informationsmødet hos HK Sydjylland for de kommende ansatte på FGU

Mangellisten er lang, en måned før FGU-skolerne skal åbne: Kodeord er først lige udleveret, og computersystemerne bliver først åbnet samme dag som skolerne - og en uge efter skal der ligge skemaer klar. Ingen har fået kursus i de nye programmer, for computersystemerne er først tilgængelige på åbningsdagen. Ansættelseskontrakterne er ikke godkendt af HK endnu, som de skal, og flere kører på midlertidige kontrakter. Og hertil kommer, at det i skrivende stund endnu ikke er fastlagt, hvor FGU i Tønder skal ligge.

Der er i det hele taget ikke meget, der kan kaldes helt klar til indsats, før FGU  – eller Den Forberedende Grunduddannelse – skal slå dørene op, især ikke i administrationen. Alligevel var de kommende administrative medarbejdere i påfaldende godt humør til et møde for alle FGU’er i HK Sydjyllands område i slutningen af juni om den tilstundende åbning.

- Det skal nok komme til at gå. Vi er vant til usikkerhed på området, og vi har jo vidst i mindst tre år, at der var noget på vej, siger Gitte Weiss, administrativ leder på produktionsskolen Meritten i Aabenraa. Hun skal begynde i de lokaler, ingen endnu ved hvor ligger i Tønder, men det slår hende ikke ud.

Gitte Weiss

- Jeg har selv bedt om at komme til Tønder for at være med til at bygge noget nyt op. Og det kommer jeg da til, siger hun.

Det var tydeligt på mødet, at HK’ere er løsningsorienterede, og spørgsmålene var konstruktive og klagerne få.

Underviserne er klar

1. august slår de nye uddannelsesinstitutioner for FGU dørene op for første gang. FGU dækker over næsten 90 nye uddannelsesinstitutioner rundt om i Danmark. Bag det nye navn gemmer sig en nytænkning af blandt andet produktionsskolerne plus dele af VUC med mere.

Med en næsten toårig forberedelsesfase kunne man forvente, at de vigtigste ting er klappet og klar en god måned før åbningen. Men især HK’erne står uforberedte, mens underviserne, som der er flest af, er mere klar.

- Der har været meget fokus på, at undervisere og ledere skulle have undervisning, så de var klar til FGU’erne åbner. Det administrative personale er blevet overset i et vist omfang, siger faglig konsulent Charlotte Erbs fra HK Stat Sydjylland. Hun var vært ved mødet.

Løn og kontrakter ikke klar

HK har forhandlingsretten på skolerne, og det vil sige, at kontrakterne ikke er gyldige, før HK har set dem. Derfor blev deltagerne på mødet indtrængende bedt om at sende det, de har. Det ligger heller ikke helt fast endnu, hvor mange administrative medarbejdere de enkelte skoler får, og dermed om de får en tillidsrepræsentant (TR). Hvis de har en TR, vil vedkommende stå for lønforhandlingen på HK’s vegne, så alle får den rigtige løn.

Charlotte Erbs orienterer

Medarbejderne virksomhedsoverdrages, og det vil i praksis sige, at de ikke må stilles ringere end i deres tidligere funktioner. Processen kompliceres af, at medlemmerne på de institutioner, der kommer til at indgå i FGU, for nogens vedkommende var i HK Kommunal, andre var i HK Privat, og nogle i HK Stat. Fremover bliver de alle organiseret i HK Stat.

Målgruppen tælles i tusinder

Ifølge uddannelsesguiden henvender den forberedende grunduddannelse (FGU) sig til dem, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager. Der er i øjeblikket cirka 50.000 unge i den kategori.

Formålet med FGU er, at de studerende efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job. Alle politiske partier undtagen Alternativet og Enhedslisten står bag aftalen om omlægningen, som blev vedtaget i oktober 2017.