Vi voksne bliver på dagens arbejdsmarked nærmest bombarderet med gode råd om, hvordan vi skal gribe de hastige ændringer med især digitalisering og automatisering an. Men hvad med morgendagens arbejdsstyrke – de unge, der fulde af tillid og med høj arbejdsmoral i denne tid stifter deres første erfaringer med arbejdsmarkedet? Hvem har ansvaret for dialogen med de unge om rettigheder og pligter?

- Helt enkelt sagt så skal vi alle tage vare på vores unge, lyder det samstemmende fra afdelingssektorformand Michael Rosenberg og Jobpatruljen-koordinator Tina Leire fra HK Sjælland. Det viser 40 års erfaring med Jobpatruljen, der har til formål at tale med unge fritidsjobbere om deres forhold og rettigheder.

Sidste år talte Jobpatruljen på landsplan med 3.015 unge mellem 13 og 17 år. Næsten 92 procent af dem oplevede problemer i deres ansættelsesforhold.

- Vi ved således, at mange fritidsjobbere ikke kender deres rettigheder. Hvad enten det handler om den rette løn, tillæg, eller hvor meget de må løfte. Så den dialog skal vi blive meget bedre til, siger Michael og Tina.

Jobpatruljens fokus i år er, at de unge ikke selv skal finde en afløser, når de er syge, og at ingen skal arbejde gratis ved en såkaldt prøvevagt.

I HK mener vi, at oplysning, viden og samtale er løsningen på det store problem.
Her kommer 3 hurtige skud fra hoften om, hvad vi sammen kan gøre:

  1. Som forælder kan du spørge, lytte til og tale med dine børn om deres oplevelser og erfaringer fra og på jobbet. Hjælpe dem med at sikre deres rettigheder, så de ikke bliver skræmt.
  2. Som arbejdsgiver kan du informere de unge fritidsjobbere om reglerne for fritidsarbejde. Og sørge for, at reglerne bliver fulgt!
  3. HK og andre fagforeninger kan også hjælpe de unge – fritidsjobbere kan nemlig godt være medlem af en fagforening og få råd og vejledning.

- Vi har brug for mange dygtige faglærte på arbejdsmarkedet i de kommende mange år, og et fritidsjob skulle gerne være en god indgang til dette. Det er vigtigt, at vi hjælper vores unge mennesker, så de får nogle positive oplevelser i deres spæde arbejdsår. Det er de år, der lægger fundamentet for et langt og forhåbentlig godt arbejdsliv, understreger Michael og Tina.

De foreslår desuden, at man skemalægger undervisning i ’Den danske model’ og rettigheder for unge i fritidsjob i alle folkeskoler fra 8. klassetrin og løbende frem til, at de unge forlader skolen.

- Vi ved, at Fagbevægelsens Skoletjeneste tilbyder dette til folkeskolerne, men det bliver desværre ikke brugt særlig meget. Det må vi kunne gøre bedre. Ikke for vores egen skyld, men til gavn for vores alle sammens børn og unge, der skal være på fremtidens arbejdsmarked i rigtig mange år. Obligatorisk undervisning i ’Den danske model’ og i lønmodtagerrettigheder kan passende være en del af en 2020-plan.

- Vi har alle en opgave med at hjælpe de unge godt i gang med deres arbejdsliv – selvom de er på vej til at blive voksne, er vi stadig deres rollemodeller, lyder det til slut fra Michael og Tina.

Har du et fritidsjob? Se, hvad du har ret til