Foto: Hung Tien Vu

Skal vi gå efter flere penge på fritvalgskontoen? Bedre regler for arbejdstiden? Eller er det uddannelsesmulighederne, som vi skal sætte fokus på? Og hvor er udfordringerne i hverdagen?

Det var nogle af de temaer, der var på bordet, da 330 tillidsrepræsentanter på tværs af brancher og overenskomster var samlet på Hotel Comwell Kolding i dagene 3.-4. juni. Her skulle de give deres indspark til overenskomstforhandlingerne i foråret 2020.
Udgangspunktet for diskussionerne var de flere end 4.000 postkort, som blev samlet ind i løbet af overenskomstkampagnen i første halvdel af maj. Postkortene rummede omkring 19.000 udsagn, der var blevet kategoriseret og samlet i et idékatalog.

Se idékataloget
Efter en paneldebat mellem Simon Tøgern, formand for HK/Privat, Kim Graugaard, konstitueret administrerende direktør i DI, og Lauritz Rønn, direktør i Dansk Erhverv, gik tillidsrepræsentanterne i workshops med otte forskellige overenskomsttemaer.
De mange input til overenskomsttemaerne blev behandlet i nye workshop, der tog udgangspunkt i de forskellige overenskomstområder.

Se resultatet fra overenskomstgrupperne
Alle medlemmernes ønsker fra overenskomstkampagnen og fra TR-træffet bliver behandlet på HK/Privats sektorbestyrelsesmøde, som holdes d. 21. august. Her udtages de endelige temaer, som bliver sendt til CO-industri.
Har du/I ikke sendt fået sendt jeres ønsker til de kommende forhandlinger, kan I nå det endnu!
Send en mail til faglig-afdeling@hk.dk inden 13. august. Husk at skrive OK20 i emnefeltet.

 

Fire bud på vigtige temaer:


Steffen Møller Krog, tillidsrepræsentant hos Falck
Deltog i workshoppen ”Løn, pension og fritvalgskonto” 
 

- Vi talte om, at vi skal være længere på arbejdsmarkedet. Derfor skal der ske noget med vores pensionsopsparing. Nogen siger, at den skal op på 18 %, for at vi kan leve godt. Et andet tema var fritvalgskontoen. Jeg kunne godt tænke mig, at den steg og blev mere fleksibel. I dag bruger jeg den på pension, og det skal jeg vælge for et år ad gangen. Men man kan jo komme i en situation, hvor man har brug for noget andet. Fx fridage, hvis et familiemedlem bliver alvorligt sygt. Her ville det være rart, hvis man havde mulighed for at ændre sit valg flere gange om året.

 

 

Marianne Trans, stedfortrædende tillidsrepræsentant hos AJ Vaccines 

- Vi snakkede rigtigt meget om fritvalgskontoen og muligheden for at vælge mere frit, hvad man vil bruge den til. Når man er ung og har børn, så har man brug for pengene eller frihed. Senere vil man måske sætte mere ind til pension. Jeg er godt klar over, at hvis fritvalgskontoen stiger, så får vi ikke så meget på lønnen. Men jeg synes, at friheden til at vælge selv er vigtig. Pension er også afgørende. Vi kan ikke forvente, at der bliver ved med at være en folkepension, så vi er nødt til at have stærke pensionsordninger i fremtiden.

 

Lone Al Awssi, tillidsrepræsentant i SAS
Deltog i workshoppen ”Arbejdstid”
 

- Jeg kommer fra luftfartsbranchen, hvor vi har vores udfordringer med arbejdstiden. Men det har været lærerigt at høre, hvordan det ser ud inden for andre områder, når vi snakker om arbejdstid og fleksibilitet. Og når vi er så forskellige, og HK favner så bredt, så er det klart, at det er svært at rumme alle de forskellige i en overenskomst. Men trods vores forskelligheder, så er vi enige om, at virksomhederne skal være bedre til at give medarbejderne mere individuelle vilkår. Fx særlige ordninger for seniorerne.

 


Brian Olsen, tillidsrepræsentant hos ”Limo Label A/S”
Deltog i workshoppen Arbejdstid 

- Inden for den grafiske branche, hvor jeg er ansat, har vi nogle virkelige korte varsler i forhold til arbejdstiden, som gør det svært at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Derfor har det været fedt at sidde og høre om andre faggruppers udfordringer med de skæve arbejdstider. Her kan vi virkelig lære noget af hinandens erfaringer.