Arkivfoto:Kim Wendt

Ansat på butiksoverenskomst: 
Er du ansat på en af HK Handels butiksoverenskomster, er reglerne for tillæg anderledes. Du kan se, hvad der gælder for dig i denne artikel

På HK Handels funktionæroverenskomster er der ikke angivet minimalløn. Lønnen er her afhængig af lønniveauet for branchen. Du får tillæg for overarbejde, hvis du ikke er på funktionsløn (se mere om funktionsløn nederst). 

Tillæg for overarbejde 

Fuldtidsansat: Du får tillæg for overarbejde. 
Tillægget er på de store overenskomster (Dansk Erhverv Arbejdsgiver og DIO II) på 50 % for de første tre timer. Herefter er tillægget 100 %. 
For overarbejde på søn- og helligdage og overarbejde mellem kl. 24.00 og 06.00 er tillægget 100 % for alle timer. 

Deltidsansat: Du har ikke pligt til at påtage mer- og overarbejde. Det kan dog aftales, at du deltager i merarbejde (timerne op til 37 timer) og overarbejde (timerne over 37 timer). Overarbejde udløser i så fald tillæg pr. påbegyndt halve time. 

Tillæg for elever 

Som elev får du et tillæg på 860 kr. om måneden, hvis du har bestået HH, STX, HF eller HTX inden uddannelsesstart. 

Dit lønniveau

Du kan se, hvad din løn bør ligge på ved at tage et HK LønTjek.  Din løn skal afspejle din indsats, kvalifikationer, dygtighed, arbejde på særlige tidspunkter, jobfleksibilitet, stillingens indhold og ansvar samt evt. uddannelse. 
En gang årligt skal din løn vurderes og eventuelt reguleres. Du kan få hjælp af din lokale afdeling på tlf. 7011 4545, hvis du har spørgsmål til din lønseddel. Du kan også få hjælp af HK Handels løncoach, hvis du har brug for vejledning eller inspiration til din lønsamtale. 

Er du på funktionsløn 

Din løn skal afspejle alle de ulemper, der er forbundet med jobbet - herunder også fx overarbejde eller arbejde på ubekvemme tidspunkter. 

Se, hvilken overenskomst du hører til, og hvad der præcis gælder for dig, ved at logge på MitHK i øverste højre hjørne. Har du spørgsmål, eller får du brug for hjælp, er du altid meget velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling på 7011 4545.