Anne Sofie Juul Vejrum er ungdomskonsulent i HK Nordjylland og koordinator for Jobpatruljen 2019 i Nordjylland

Anne Sofie Juul Vejrum er ungdomskonsulent i HK Nordjylland og koordinator for Jobpatruljen 2019 i Nordjylland

 

Ifølge loven må man slet ikke arbejde i lokaler, hvor der serveres alkohol, hvis man er under 15 år. Ikke desto mindre stødte Jobpatruljen på hele tre 14-årige medarbejdere, der stod for udskænkning af alkohol til gæsterne, da Jobpatruljens frivillige på deres tur rundt i Nordjylland i denne uge nåede til Hirtshals, Bindslev og Løgstør.

 

- Det er en klar overtrædelse af restaurationslovens bestemmelser, og de tre sager er videregivet til fagforeningen 3F. Når vores aktivister i Jobpatruljen oplever, at love og regler bliver overtrådt, sender vi sagerne videre til faglig opfølgning i den relevante fagforening. I de tilfælde, hvor arbejdspladsen decideret bryder loven, melder fagforeningen de pågældende arbejdspladser til politiet, så det forventer jeg også vil ske her, siger den nordjyske Jobpatruljekoordinator Anne Sofie Juul Vejrum.

Hun er, ligesom de øvrige unge frivillige deltagere i Jobpatruljen, overrasket over omfanget af de steder i Nordjylland, hvor det står skidt til med at overholde reglerne om de unge ansattes arbejdsforhold.

Sender mange sager videre

Alene på de to dage i denne uge, hvor Jobpatruljen har besøgt Løgstør, Hanstholm, Thisted, Stenbjerg, Skyum, Hjørring, Hirtshals, Bindslev, Sindal, Tversted, Lønstrup og Læsø, har Jobpatruljen besøgt 527 virksomheder og interviewet 188 unge fritidsjobbere. Af disse måtte 82 sager sendes til faglig opfølgning.

Ud over de tre 14-årige, der udskænkede alkohol, mødte Jobpatruljen 18 unge, der fortalte, at de står alene på arbejdet, selvom der ifølge loven altid skal være en voksen, der er over 18 år og har indsigt i arbejdet, tilstede.

39 unge fortalte, at der på deres arbejdsplads foreligger et krav om, at ungarbejderen selv skal finde en afløser ved sygdom, selvom det er lovbestemt, at det altid er chefens ansvar at finde en afløser.

 

På Læsø talte Jobpatruljen med 11 unge, og her måtte Jobpatruljen sende hele ni sager til faglig opfølgning. De fem af sagerne handler om overtrædelser af reglerne om de unges arbejdstid.

 

Unge taler ikke om arbejdsforhold

 

- Det er desværre karakteristisk, at mange af de unge mangler kendskab til deres rettigheder på arbejdsmarkedet. Og deres arbejdsforhold er ikke noget, de taler om, hverken indbyrdes eller med deres forældre. 82 af de unge, vi mødte, fortalte, at de aldrig har diskuteret deres rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet med f.eks. deres forældre eller venner. Og 30 fortæller, at de aldrig har vist deres ansættelseskontrakt til deres forældre, sige Anne Sofie Juul Vejrum.

Jobpatruljen kan i år markere sit 40-års jubilæum. I år deltager 32 unge frivillige i den nordjyske udgave af Jobpatruljen, som i løbet af uge 28 og 29 kom rundt i hele Nordjylland.

Fakta om fritidsjob og alkohol

  • Den 1. juli 2017 blev restaurationsloven ændret.

  • Lovændringen betyder, at unge under 18 år nu under visse omstændigheder godt må arbejde på steder, hvor der serveres alkohol.

  • Hvis du er under 15 år, må du slet ikke arbejde i lokaler, hvor der bliver serveret alkohol.

  • Hvis du er mellem 15 og 18 år, og er færdig med 9. klasse, må du arbejde i lokaler, hvor der udskænkes alkohol, men kun i tidsrummet mellem kl. 6 om morgenen og kl. 22 om aftenen, og kun på steder, hvor virksomhedens hovedformål er servering af mad, og hvor alkoholserveringen sker i forbindelse med maden.

  • Når du er under 18, må du altså ikke arbejde på diskoteker, værtshuse og lignende, hvor hovedformålet ikke er servering af mad.

  • Hvis du er under 18 år og arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol, skal det altid ske under opsyn af personer over 18 år. Opsyn betyder i denne sammenhæng, at den voksne altid skal være til stede, når arbejdet udføres.

  • Du må gerne sælge alkohol, selv om du er under 18 år, hvis du arbejder i en dagligvareforretning eller kiosk, hvor kunderne ikke drikker det i butikken.