Op til valget var der utrolig meget fokus på den fysiske nedslidning. Men den psykiske nedslidning skal også være i fokus, siger Kirsten Estrup Madsen

Når jeg skal beskrive, hvad der kendetegner mine medlemmer i HK Privat, så er svaret: De er kommet i job, da de var meget unge, og de tilbringer mange år på arbejdsmarkedet. De rammes sjældent eller aldrig af fysisk nedslidning. Derimod er de udsat for psykisk nedslidning i form af stress og udbrændthed. Mange går ned med stress og har svært ved at komme i arbejde igen. Nogle kommer tilbage i et fleksjob, og nogle kommer desværre aldrig tilbage. Endvidere er deres helbred truet af stillesiddende arbejde, som vi nu er klar over er meget mere sundhedsfarligt, end vi før troede.

 

Mine medlemmer skal også med på listen, når vi i Danmark taler om mulighed for værdig tilbagetrækning.

 

Den 8. august har statsminister Mette Frederiksen inviteret Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening til en indledende drøftelse af en værdig tilbagetrækning for lønmodtagerne.

 

Både fysisk og psykisk nedslidning skal tages i betragtning

 

Jeg vil gerne rose invitationen for at nævne, at ”mange danskere har slidt og slæbt fra de var ganske unge. Det har sat sine spor på krop og sjæl”. Så måske husker de alligevel ”at få sjælen med”?  Op til valget var der utrolig meget fokus på den fysiske nedslidning. Den negligerer jeg heller ikke. Men! Jeg er som sagt nødt til at fremhæve, at også den psykiske nedslidning skal være i fokus.

 

Det er vigtigt, at vi har respekt for hinandens udfordringer. Som et gammelt ord siger: Enten trækker vi på samme hammel, eller også trækker vi hver sin vej.

 

Jeg går fuldt og helt ind for en værdig tilbagetrækning. Vi skal have lov til at gå på folkepension, inden vi bliver syge. Nedslidning og sygdom må ikke være kriteriet for at gå på pension. Efter mange år i job skal det være muligt at trække sig tilbage til et godt og værdigt seniorliv.