Siden etableringen af Udbetaling Danmark i 2012 har den fået stadig flere beføjelser i forhold til kontrol af borgere.

Og nu er det nået så vidt, at Tænketanken Justitia (en uafhængig juridisk tænketank) anser overvågningen for at være så massiv, at den er i strid med borgernes ret til privatliv og beskyttelse af personoplysninger.

Det er konklusionen i en rapport med titlen ”Udbetaling Danmarks systematiske overvågning” fra Justitia.

Sagen er, ifølge rapporten, at Udbetaling Danmark har meget vide beføjelser til – uden borgernes kendskab eller samtykke – at indsamle, opbevare, samkøre og videregive personoplysninger. 

Og indsamling og behandling af data er gået så vidt, at stort hele Danmarks befolkning i praksis er under kontrol.

Antal sager står ikke mål med kontrol

Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i Justitia, siger i konklusionen følgende:

- Meget taler for at overvågningen er i strid med borgernes ret til privatliv og beskyttelse af personoplysninger. Det skyldes, at de løbende datasamkøringer om en meget stor del af befolkningen uden deres samtykke eller nogen konkret anledning må anses for at overskride de grænser, som overholdelsen af proportionalitetsprincippet kræver. 

Hermed mener hun blandt andet det misforhold, der er mellem, at Udbetaling Danmark foretager register- og datasammenkøringer for knap 3 millioner borgere, og reelt set kun finder i omegnen af 1.000 sager, som fører til fx standsning eller tilbagebetaling af ydelser.

Er kontrol på trin 3 nødvendig?

Rapporten har derfor en række anbefalinger, blandt andet:

  • At man vurderer om Udbetaling Danmarks beføjelser til at indsamle, opbevare, samkøre og videregive oplysninger til brug for den bagudrettede kontrol (kontroltrin 3) ift om kravene til at foretage indgreb i borgernes ret til privatliv og beskyttelse af personoplysninger er opfyldt.
  • At ny teknologi til brug for kontrol, fx kunstig intelligens, nøje overvejes i forhold til borgernes grundlæggende rettigheder, samfundsmæssige værdier og etiske grænser for databehandling.
  • At den databaserede bagudrettede kontrol på ydelsesområderne omlægges fra at identificere sager med fejludbetalinger og snyd (kontroltrin 3) til at være en kontrol af, om borgeren opfylder betingelserne på ansøgningstidspunktet (kontroltrin 1 og 2).
  • At der sikres en højere grad af transparens i Udbetaling Danmarks databehandlinger og datasamkøringer, så offentligheden løbende kan få et bedre indblik i omfang og resultater.

BRUG KARRIERETELEFONEN – DEN ER OGSÅ FOR DIG

Vi har et helt hold af karriererådgivere, der sidder klar til at tale med dig – uanset om du ved, hvad du vil eller er lidt i tvivl om, hvor du skal hen i dit arbejdsliv. De lytter til dig og hjælper dig med at komme godt videre. De rådgiver dig om dine muligheder og alt det, du kan gøre for at udvikle dig, blive dygtigere og få styr på dine mål og ambitioner.