Bag optagelsestallene er dog variationer i antal ansøgere på de enkelte laborantskoler, hvilket har betydet, at adgangskvotienterne på de fleste skoler er faldet i forhold til sidste år, mens enkelte skoler har et højere adgangskrav – det gælder f.eks. for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Odense.

Således viser optagelsestallene fra www.ufm.dk om alt fra ”alle optaget, ledige pladser” til et adgangskrav på 6,9 på Odense-skolen som det højeste adgangskrav på landsplan.

- Først og fremmest et tillykke med optagelsen til de studerende. Jeg er sikker på, at det er nogle topmotiverede studerende, der nu indtager øvelseslokalerne på landets laborantskoler, siger formand fra DL-F, Susanne Bahne Hansen.

- De studerende har naturligvis en forventning om at kunne færdiggøre deres laborantuddannelse. Derfor er der fortsat brug for fokus hos alle interessenter på det nødvendige antal praktikpladser, så de studerende kan færdiggøre deres uddannelse, fortæller formanden.

Miljøteknologuddannelsen viser en pæn fremgang i optagelse fra 45 i 2018 til 67 i 2019, hvilket kan skyldes, at Copenhagen Business Academy, Hillerød, fra i år også udbyder studiet med et vinteroptag.

Læs mere

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om alle optagelsestallene her: www.ufm.dk.