Modelfoto: Lily Banse/Unsplash

Modelfoto: Lily Banse/Unsplash

Psykiske belastninger på jobbet, der medfører stresssygdomme, har længe været kendt som en ’folkesygdom’ på arbejdspladserne i Danmark. Samtidig har det dog været svært at fremvise tal, som viser konsekvensen af de psykiske belastninger. 
»Mindst hver tiende erhvervsaktive dansker er så stresset i sin dagligdag, at det går ud over evnen til at arbejde og fungere normalt i det hele taget. Der findes ikke pålidelige tal for konsekvenserne heraf, men flere hundrede tusinde mennesker har genererende stresssymptomer og har derved øget risiko for især depression, hjertekarsygdom og for at få forværring af en i forvejen bestående sygdom,« har Bo Netterstrøm, dr.med. og speciallæge i samfunds- og arbejdsmedicin, betegnet sundhedsproblemet med stress på netdoktor.dk.
Men nu har svenske forskere i to nye undersøgelser på foranledning af arbejdsmiljøstyrelsen ’Arbetsmiljöverket’ påvist, at færre dør i traditionelle fysiske arbejdsulykker, mens dødsfald som følge af arbejdsrelateret stress er øget markant de seneste år.

’Ekstremt vigtig viden’

Forskerne har i statistik fra 2016 sammenlignet negative arbejdsrelaterede påvirkninger på helbredet som for eksempel asbest, støv, tungt arbejde, radon, røg og stress med ’tabte’ leveår for ansatte i forhold til normal middellevealder. Og her viser det sig, at dødsfald som følge af fysiske arbejdssygdomme er faldet med 25 procent de senere år. 
Til gengæld har stressrelaterede dødsfald været i vækst siden 1980’erne og viser en markant opadgående tendens i fremskrevne tal for de kommende år.
- Det er en ekstremt vigtig viden, da det involverer flere tusinde mennesker, der får deres liv forkortet på grund af årsager, vi kan forhindre, siger en af forskerne bag de to rapporter, Bengt Järvholm, professor i erhvervs- og miljømedicin ved Umeå Universitet i en pressemeddelelse.

Stress i skyggen af ulykker

Flere end 3.000 svenskere dør hvert år af arbejdsrelaterede sygdomme. Men i 2016 var det ’kun’ i 37 tilfælde som følge af en fysisk arbejdsulykke. Ellers var de store syndere ifølge undersøgelsen eftervirkninger af stress med 772 dødsfald, skifteholdsarbejde med 728 dødsfald og støvpåvirkning med 277 dødsfald.
- Dødsulykker på arbejdet er altid dramatiske og får meget opmærksomhed. Men i skyggen af ulykken dør mange flere mennesker af sygdomme, der kan knyttes til arbejde. Ofte forekommer dødsfaldene meget senere - undertiden 20-30 år efter de pågældende har været på den farlige arbejdsplads. Arbejdsgivere skal systematisk forhindre både dødsulykker og arbejdsmiljørisikoen, som fører til dårligt helbred på længere sigt, siger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektør for det svenske arbejdsmiljøstyrelse, i pressemeddelelsen.

Se de to undersøgelser via en pressemeddelelse fra Arbetsmiljöverket

Tal om stress i Danmark

  • 430.000 danskere, svarende til 10-12 procent, oplever symptomer på alvorlig stress hver dag.
  • Stress betyder cirka tre millioner sygedage for ansatte årligt i Danmark.
  • Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 milliarder kroner årligt.